Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
prosinec 2014

Zaharada (Krajina), 1918

Bohumil Kubišta (21. 8. 1884 - 27. 11. 2018)

linoryt, japonský papír, 100 x 100 cm

značeno

inv. č.: G 553

Bohumil Kubišta je nejvýznamnějším českým kubistickým malířem. Jeho život se předčasně uzavřel v pouhých 34 let ech. V letošním roce si připomínáme 130 let od jeho narození.

Malíř, grafik a teoretik umění Bohumil Kubišta se narodil 21. srpna ve Vlčkovicích u Hradce Králové. Původně studoval od roku 1903 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, o rok později přešel na pražskou Akademii. Jeho rané práce byly stejně jako u Emila Filly inspirovány Vincentem van Goghem, Edvardem Munchem a Paulem Cézannem. Ve studiu Kubišta pokračoval ve Florencii na Reale Instituto di Belle Arti a později i v Paříži, kde se mimo jiné setkal s Picassem. V letech 1907 a 1908 vystavoval se skupinou Osma, kterou pomáhal spoluzakládat. Kolem roku 1909 se začal zajímat o spiritismus a parapsychologii. Jeho obrazy z této doby vykazují zajímavé surrealistické prvky. V letech 1911 a 1912 Kubišta vystavoval v Berlíně na známé výstavě Neue Sezession. Po roce 1910 začal pracovat na prvních tematicky kubistických dílech. Poté se seznámil s futurismem a během roku 1913, kdy sloužil jako důstojník u dělostřelectva, se jeho tvorba svou barevností přiblížila fauvismu. Jeho kubistické kompozice vycházely z racionálního propočtu a konstrukce, jeho dílo výrazně ovlivnilo mladou generaci meziválečného období. Kubišta zemřel 27. listopadu 1918 v Praze na španělskou chřipku.

Představovaný grafický list Zahrada (Krajina) náleží k epilogu jeho tvorby. Ke grafice, s níž velmi zajímavě pracoval na počátku své kariéry, se vrátil ve válce. O grafice dlouho přemýšlel a o návratu k ní uvažoval několik let. Dokládá to dopis Janu Zrzavému z 23. 7. 1915, v němž ho žádal o zakoupení zimostrázového dřeva a několika dlátek. Po další 3 roky se ale ke grafice nedostal. I vlivem válečné nouze sáhl v roce 1918 po linoleu a vytvořil několik linorytů. Vlastní podobizna zcela vycházela z kubistických zásad, Prosba je obohacena o další plastické hodnoty. Vytvořil 2 grafiky s motivem moře a několik linorytů zobrazujících jižní krajinu. Ve vystaveném tisku položil důraz na dramatičnost přírodní scény. Té dosáhl příznačným systémem černo-bílých ploch zrcadlově odrážejících světlo a stín. Jednotlivé kompoziční prvky pyramidálně vrstvil nad sebe. Z motivu domu uprostřed zarostlé zahrady dýchá teplo a pohoda jižní přímořské krajiny, která tolik kontrastuje s válečnou atmosférou bezprostředně doléhající na mladého Kubištu. Po tomto grafickém listu vytvořil ještě linoryt s názvem Pozůstatky padlého a tím se jeho výtvarné dílo celkově uzavřelo. Naposledy se vyrovnal jak s hrůzami války, tak i s tušením blízkého konce.

Význam díla Bohumila Kubišty se dá také poměřovat úspěšností na aukčním trhu. Na tom českém se řadí mezi TOP 10 nejdražších českých umělců. Jeho vysoká cena je dána nejen tím, že patří k zakladatelům českého moderního malířství, ale také tím, že naprostá většina jeho děl se nachází ve státních či krajských sbírkách a v soukromém majetku se jeho díla téměř nevyskytují. Obraz Zátiší se v roce 2013 prodal za 15,7 milionů korun bez aukční přirážky.

Markéta Kroupová
2016

listopad 2017 - Radnice v Liberci

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU