Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2014

Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel), 1947–1948

Josef Váchal (23. 9. 1884 - 10. 5. 1969)

barevný dřevoryt, papír, 34,7 x 27 cm

značeno

inv. č.: G 5088

V tomto roce si připomínáme výročí 130 let od narození českého grafika, literáta, typografa, nespoutaného vizionáře, vášnivého turisty a milovníka psů Josefa Váchala. Tento autor žijící většinou v ústraní a chudobě byl velmi nekonvenčním člověkem. Vždy si neohroženě razil svoji vlastní cestu bez ohledu na posměch a přehlížení uměleckých kritiků. Vinou působení komunistického režimu znal jeho dílo málokdo. Zájem o jeho dřevoryty, básně a knihy začal vzrůstat až na samém závěru jeho života a vyvrcholil v 90. letech 20. století. Dnes už patří Josef Váchal mezi známé umělce. Je to především díky filmu Krvavý román, který podle stejnojmenné předlohy natočil v roce 1993 Jaroslav Brabec, a díky Portmoneu v Litomyšli. Portmoneum je dům Váchalova přítele Josefa Portmana. Ten v roce 1920 Váchala požádal, aby mu vyzdobil dvě místnosti svými malbami. Váchal zde vytvořil ojedinělé mnohovrstevnaté obrazy, díky nimž v tomto domě později vzniklo Muzeum Josefa Váchala. O propagaci Váchalova díla se dlouhodobě stará nakladatelství Paseka. Aktuálně probíhá přehlídka jeho tvorby v Galerii hlavního města Prahy.

Josef Váchal se narodil ve vesničce Milavče poblíž Domažlic jako nemanželské dítě. Jeho otec byl bratranec Mikoláše Alše. Váchal neměl lehké dětství, a proto se upnul spíše k přírodě a zvířatům, zejména psům, než k lidem. Nedokončil gymnázium, ale v roce 1902 se vyučil knihvazačem. V Praze ještě jeden rok navštěvoval soukromou výtvarnou školu Aloise Kalvody a přivydělával si např. malováním pohlednic. Byl v úzkém kontaktu s katolickou modernou, ale později se zcela odvrátil od katolické víry a věnoval se okultismu a esoterickým vědám. V roce 1910 spoluzaložil Skupinu Sursum, která těžila ze symbolistní výtvarné tradice. Účastnil se bojů 1. světové války na rakousko-italské horské frontě a zážitky, které si odtud přivezl, se silně vryly do dalšího jeho díla. V grafické tvorbě využíval jednoduché expresivní a primitivistické postupy takovým způsobem, že vznikala výtvarně i obsahově velmi bohatá vyobrazení, založená na nespoutané imaginaci. Vynalezl několik grafických postupů a barevný dřevoryt se stal středem jeho celoživotního díla. Vytvářel vlastní knihy, které nesly podobu uměleckého rukodělného artefaktu. Knihy sám ilustroval, sázel, vázal a tiskl a to jen ve velmi omezeném nákladu několika kusů. Po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i společenské izolace a jeho dílo se na veřejnosti téměř neobjevovalo. Dožíval v zapomnění na rodinném statku družky Anny Mackové ve Studeňanech pod šikanou traktorové stanice místního JZD. Ani krátká změna atmosféry ve společnosti roku 1968 oběma umělcům nic nepřinesla. Nicméně on sám byl nakonec oceněn titulem zasloužilý umělec, což ho ale nechalo lhostejným. Krátce nato zemřel. Josef Váchal patří k nejvýznamnějším českým grafikům 20. století.

Cyklus „O druhém břehu“ patří mezi ty méně známé a je jedním z posledních větších souborů, které Váchal vytvořil. Obsahuje 30 listů a Váchal ho vyryl do překližky. V liberecké galerii se nacházejí ještě další solitérní ukázky jeho grafické tvorby. Nejvýznamnějším dílem je ale obraz Kult Ahrimana, který je tradičně k vidění ve stálé expozici (nyní zapůjčen na výstavu v GHMP).

Markéta Kroupová
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU