Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
říjen 2014

Před transportem, 1923

Aldred Kunft (3. 8. 1892 - 21. 1. 1961 )

litografie, papír, 299 x 233 mm

značeno vpravo dole: A. Kunft 23, vlevo dole: Vor dem Abtransport

inv. č.: G 5298/5

Osud československých legionářů v Rusku je mezi historiky oblíbené a poměrně dobře zpracované téma. Jinak je tomu u rakousko-uherských vojáků, kteří se legionáři z důvodů národnostních, respektive příslušnosti k obcovací řeči, nestali. Mezi ně řadíme také Němce z Čech, Moravy a Slezska. Jedním z nich byl Alfred Kunft. Narodil se v Ústí nad Labem, ve městě, ve kterém v době mezi světovými válkami dlouho pobýval a pracoval jako grafický návrhář firmy Schicht. Předtím absolvoval jednoleté studium na vídeňské Uměleckoprůmyslové škole a v roce 1922 spoluzakládal libereckou uměleckou skupinu Oktobergruppe. Z jeho volné umělecké tvorby se dochovalo pouze torzo. Jen malá část jeho prací na papíře je uchovávána i v Oblastní galerii Liberec. Do jejích sbírek se dostala po druhé světové válce ze Severočeského muzea. Vyniká mezi nimi konvolut listů s náměty ze Sibiře zachycující život v zajateckých lágrech Velké války.

Sibiřská cesta Alfreda Kunfta byla velmi trnitá. Jako dobrovolník se účastnil bojů první světové války. Nejprve v Srbsku a následně v Rusku, kde padl do zajetí. Lágry na Sibiři byly přestupní i internační a měly různou úroveň a pověst. Novonikolajevsk (dnešní Novosibirsk) a Krasnojarsk, lágry, které ve svých grafických listech zaznamenal Alfred Kunft, byly spíše těmi, kde se pobývalo delší dobu. Cesta domů se pro jejich nedobrovolné obyvatele otevřela poprvé v roce 1917 po říjnové revoluci, podruhé až dlouho po konci války. Většinou vedla dál na východ a přes Vladivostok zpět do Evropy.

Kunftovy grafické listy vznikly až po návratu domů, pravděpodobně na základě deníkových záznamů, které se však nedochovaly. Ze vzpomínek Franze Grusse, dalšího z českých Němců, o jejich existenci však víme: „Před útěkem jsem předal svůj notně silný skicář zašitý do celtoviny delegátce dánského Červeného kříže. Od té doby je ztracený. Je to pro mě nenahraditelná ztráta.“ Dánský Červený kříž dodával do lágrů kromě humanitární pomoci i další materiál, včetně hudebních nástrojů. Kromě divadla a symfonického orchestru, na jejichž chodu se podíleli specialisté z oborů, často akademicky vzdělaní, provozovali výtvarní umělci v Krasnojarsku i výstavní síň. Rozhodně se však nejednalo o idylku. Všudypřítomný hlad, nemoci a sibiřská zima spolu s válečnými zraněními zapříčinily velké a nenahraditelné ztráty na životech.

Anna Habánová
2016

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU