Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2014

Forum Romanum, nedat.

Wilhelm Kandler (28.2. 1816 - 18. 5. 1896)

olej, plátno, 69,5 x 55,8 cm

značeno

inv. č.: O1575

Zářijové dílo měsíce bylo vybráno s ohledem na právě probíhající výstavu Josefa Führicha (1800–1876). Stejně jako Josef Führich i Wilhelm Kandler pocházel z Chrastavy. Traduje se, že se Josef Führich zasadil o přijetí mladého Kandlera na pražskou Akademii, a ten poté studoval u Franze Waldherra (1830–1834). Josef Führich byl pro Kandlera velkým vzorem v nazarénsky orientované náboženské malbě, a tak mladý umělec často kopíroval jeho díla. Vzhledem k tomu, že se velmi dobře orientoval v technice freskové malby, která byla v té době v Čechách téměř zapomenuta, byl pověřen zhotovením výmalby kaple sv. Rafaela podle Führichova návrhu v pražském Klárově ústavu pro slepce (Bůh Otec nesený anděly, Žehnající Kristus obklopený skupinkou svatých v nadživotní velikosti, dále postavy evangelistů a andělů).

Díky stipendiu Klárovy nadace pro umění odcestoval Kandler v roce 1843 do Říma, kde pracoval jako kopista. Zároveň také realizoval zakázky z domova, např. obraz sv. Kateřiny Sienské pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci v roce 1849. V roce 1850 se vrátil do Prahy. Je zajímavé, že přes svůj německý původ se již v roce 1851 stal místopředsedou Jednoty umělců výtvarných. O rok později jej císař Ferdinand pověřil restaurováním kaple v Zákupech. Od té doby byl velmi zaměstnán – vedle oltářních obrazů a fresek tvořil také obrazy s historickou tematikou, dále cyklus kreseb pro dvousvazkovou publikaci Starožitnosti a památky země České, Praha 1860–1865, která vyšla v češtině i v němčině.

Na rozdíl od Josefa Führicha se Wilhelm Kandler celkem intenzivně zabýval krajinomalbou. Vedle reprezentativních, částečně romanticky laděných pohledů na nejznámější italské památky vznikla i řada svěžích akvarelových kreseb, zachycujících intimní zákoutí italských měst ve více realistickém duchu. Oblastní galerie spravuje jak ukázky reprezentativních obrazů, z nichž jeden, Divadlo v Taormině, je součástí stálé expozice, tak i sadu rychlých skic, které vznikly přímo na místě samém.

Jako dílo měsíce bylo vybráno Forum Romanum, neboť je ukázkovým příkladem obrazů poplatných pojetí vedut 1. poloviny 19. století. Malba zachycuje nejznámější římské fórum mezi Vítězným obloukem Septimia Severa (vlevo v popředí) a Titovým obloukem (vpravo v pozadí). Kompozici dominují ruiny Vespasiánova chrámu s třemi korintskými sloupy, vpravo jsou zbytky Saturnova chrámu. Zcela vpravo sedí malíř, možná Kandler sám. Zachycuje velkolepou scenérii římského fóra, která byla až do 18. století z větší části zasypaná hlínou. Symbolickou štafetu v zobrazování italské krajiny převzal po Kandlerovi mladý Wilhelm Riedel, který poprvé navštívil Itálii v roce 1861. To už ale byla další kapitola ve vývoji, kapitola realistické krajinomalby, k níž Wilhelm Kandler směřoval pouze ve svých nejlepších skicách.
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU