Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2014

Hlava legionáře, kolem 1920

Jan Štursa (15. 5. 1880 - 2. 5. 1925)

plastika, bronz, 0 x 0 cm

značeno na levém boku podstavce: ŠTURSA

inv. č.: P73

Stoletému výročí Velké války, které si letos připomínáme, je v současné době věnována celá řada výstavních projektů napříč Českou republikou. Oblastní galerie Liberec ve svých sbírkách také uchovává díla s ní spojená, z nichž některá vybraná budou do konce roku prezentována v rámci díla měsíce.

 

Bojů první světové války se aktivně účastnili i výtvarní umělci, nejen jako reportéři. Bojovali na všech frontách a v drtivé většině narukovali přímo na  válečná pole. Jedním z nich byl i Jan Štursa, který 3. srpna 1914 musel nastoupit jako záložník u 81. pěšího pluku rakousko-uherské armády v Jihlavě. V říjnu téhož roku byl odvelen na rakousko-ruskou frontu v Haliči. Setkal se tu tváří v tvář s hrůzami válečných bojů a sám byl zraněn. Během zdravotní dovolené byl na přímluvu Josefa Václava Myslbeka a Jana Kotěry jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze a dalších bojů byl uchráněn. Nutno podotknout, že mnoho dalších mužů, nejen výtvarníků, takové štěstí nemělo.

 

Z tohoto šíleného období, které nesmazatelně ovlivnilo Štursovy výtvarné projevy, se dochovala řada kreseb s náměty padajících a umírajících. Ty sloužily také jako podklady pro čtyři pískovcové plastiky legionářů umístěné na vrcholy pilířů hlavního vchodu původní Banky československých legií, vybudované v Praze Na Poříčí č. p. 24 v letech 1921 až 1923 podle projektu Josefa Gočára. Jan Štursa umístil na pilíře polopostavy legionářů se jmény bojišť ruské, francouzské a italské fronty a přiřadil jim atributy bojů (helmice, puška, granát, plynová maska aj.). Podobně jako k dalším Štursovým dílům váže se i k tomuto cyklu množství kreseb a přípravných studií. Jednou z nich je i Hlava legionáře ze sbírek Oblastní galerie Liberec. Znázorňuje sklopenou hlavu muže v helmě, s tvrdými rysy, pevně semknutou ve výsledné formě. Tu bezpochyby ovlivnilo dobové umělecké klima spojené s hledáním národního stylu, jehož snahou bylo také oproštění od všeho malebného.

 

V kontextu tvorby Jana Štursy představuje Hlava legionáře jedno z děl, jimiž usiloval o vyrovnání se s nesmyslnými jatky a hrůzami války. Nejznámějším však zůstává Raněný, který byl ve své výsledné nadživotní velikosti označen jako nejvelkolepější dílo českého umění podnícené první světovou válkou.
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU