Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červenec 2014

Hra, 1968

Adriena Šimotová (6. 8. 1926 - 19. 5. 2014)

suchá jehla, papír, 100 x 100 cm

značeno

inv. č.: G5527

Jako dílo měsíce července zařazujeme ukázku z grafické tvorby jedné z nejvýznamnějších českých umělkyň 2. poloviny 20. století. Adriena Šimotová zemřela v květnu tohoto roku a tímto jí věnujeme tichou vzpomínku.

Umělkyně , která se ve svých stěžejních tvůrčích letech zaměřovala zejména na práci s papírem, vstoupila na výtvarnou scénu nenápadně v 50. letech. Vycházela tehdy z poetiky Skupiny 42, ale brzo se jí stal blízkým směr zvaný informel. Tvorba Adrieny Šimotové vždy úzce souvisela s jejím osobním životem. Do své tvorby promítala své životní zkušenosti, radosti, ale i smutek, bolest a prožité tragédie. V 70. letech znamenala velký zlom v jejím osobním i tvůrčím životě smrt jejího manžela, malíře Jiřího Johna. Opustila tehdy klasickou malířskou techniku a přešla k prostorovým instalacím a realizacím. Jako základní výrazový prostředek zvolila přímý fyzický dotek a zaměřila se na lidskou figuru a tvář. Proslavila se prací s typickými materiály, kterými byly textil a bílý ruční papír nebo pauzák, které na sebe vrstvila, trhala, mačkala a vytvářela z nich reliéfy, otisky a frotáže. V 1. polovině 70. let se její tvorba stala definitivně jedinečnou a nezaměnitelnou. Vznikala subtilní díla s velkou existenciální naléhavostí. Tehdy, ale i později papír prořezávala, muchlala, drásala a tvarovala do křehkých papírových soch. Vznikaly tak otisky člověka - tváře, dlaní, chodidel i celého těla, závěsné reliéfy složené z mnoha vrstev průsvitného nebo karbonového papíru.

Přestože v posledních letech byla Šimotová limitována fyzickými možnostmi svého těla, tvořit nepřestávala. Stále vznikaly nové práce zobrazující lidské tělo - tím jemnější a niternější, čím těžší bylo pro autorku se pohybovat. Malířka a grafička zemřela v pondělí 19. května 2014. Do 13. července můžete navštívit její vzpomínkovou výstavu v Muzeu Kampa v Praze.

Adriena Šimotová ve válečných letech studovala grafiku na střední škole. Na UMPRUM sice upřednostnila malbu v ateliéru Josefa Kaplického, ale průpravu pro grafickou práci a obecně pro práci s papírem měla znamenitou. To se projevilo i získáním mnoha ocenění (např. v roce 1979 Grand Prix mezinárodního bienále grafiky v Lublani, které obesílala až do roku 1983). Grafice se, kromě závěru života, ve větší či menší míře věnovala průběžně, nejintenzivněji však v 60. a 70. letech. V roce 1968, z něhož pochází vystavený grafický list, uspořádala samostatnou výstavu v Galerii Václava Špály v Praze, na níž představila grafickou tvorbu za poslední tři roky. V tomto období přecházela od lyrické abstrakce k nové figuraci. V témž roce ji také poprvé registroval slavný český teoretik umění Jindřich Chalupecký a označil ji za svébytnou umělkyni.

Ve stálé expozici si můžete prohlédnout její obraz věnovaný zemřelému manželovi Jiřímu Johnovi.

Markéta Kroupová
2016

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU