Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červen 2014

Děti s kůzlátkem, 1912

Jindřich Prucha (29. 9. 1886 - 1. 9. 1914)

olej, plátno, 82,5 x 95,8 cm

značeno

inv. č.: O1598

„Červen se mi stává…měsícem nejmilejším. Je to měsíc plného rozvoje a kypění síly, které je k dozrání třeba, je měsícem životní vůně.“

Dílo měsíce června bylo vybráno s ohledem na sté výročí úmrtí Jindřicha Pruchy, umělce, jehož věhlas v povědomí široké veřejnosti stále ještě neodpovídá významu jeho výtvarného i literárního díla. Malíř patřil k nejranějším obětem 1. světové války. Smrt tak ukončila jeho tvůrčí období trvající několik málo let, období, které lze charakterizovat jako vzácný pokus o uplatnění vlastní tvůrčí cesty, která spravedlivě klade na jednu misku vah své učitele, předchůdce a současné i minulé vzory a na druhou misku své individuální tvůrčí impulzy. 

Jindřich Prucha na přání svých rodičů začal studovat v roce 1905 moderní filologii na pražské univerzitě. Svůj sen o malířství si uskutečňoval malováním v plenéru a od roku 1907 trojsemestrálním studiem ve večerní soukromé škole Ludvíka Vacátka. Pruchův talent byl poprvé oceněn v roce 1909, kdy byl jako mimořádný člen přijat do SVU Mánes, ale pro výstavy byla jeho díla vesměs odmítána. Toto se změnilo, avšak jen částečně, Pruchovým přijetím za řádného člena SVU Mánes v roce 1912 po jeho úspěchu na výstavě ve Vídni. Není divu, že malíř se lépe než ve společnosti současných českých malířů cítil a orientoval v duchovní společnosti svých vzorů, jimiž byli krajináři Antonín Slavíček a Antonín Chittussi. V letech 1910–1911 absolvoval vojenskou službu a stal se důstojníkem. Poté se rozhodl pro studium na mnichovské akademii u prof. Ludwiga Hertericha. I když se mu akademické učení brzy přestalo zamlouvat, pobyt v Mnichově mu přinesl řadu impulzů pro malířskou techniku i pro obecný umělecký rozhled. Mnichovská Pinakotéka mu totiž otevřela možnosti pro samostudium velikánů výtvarného umění, jako byl například El Greco, přesto se odtud vrátil již po absolvování jednoho semestru. Na podzim 1912, vědom si svých nedostatků v kresbě, se přihlásil do ateliéru kreslení na ČVUT. Nicméně živé kreslení jej přitahovalo mnohem více, a tak po jednom semestru opustil i tuto školu, aby se dále vyvíjel už pouze samostatnou prací a písemnou korespondencí se svými nejbližšími a s přáteli. Díky Jindřichu Pruchovi se v českém malířství v letech 1910–1914 objevila originální redakce fauvismu, expresionismu i pozdního impresionismu. Měl však velmi málo času pro realizaci všech svých tvůrčích idejí. Přes svůj vyhraněný antimilitaristický postoj („Vojáci jsou chudáci. Co je v nich lepšího, musí pryč… Je to bída lidí, ze kterých dělají stroje.“) byl v červenci 1914 mobilizován a brzy poté na následky těžkého zranění zemřel.

Jindřich Prucha bývá nazýván malířem jara, a to jak jara skutečného, tak i uměleckého. Jaro znázorňuje i plátno Děti s kůzlátkem, pocházející z oblíbeného místa rodinné samoty zvané Županda v Železných Horách. Obrazu dominuje stará jabloň, oblíbený motiv řady Pruchových děl pro svou podobnost s posláním člověka. V tom obdivu k české krajině jako paralele lidské mravnosti mu byl vzorem Antonín Slavíček, který „nemohl ani chalupu domalovat, když se dověděl, že v ní bydlí zlí lidé“. Formálně obraz nese dozvuky expresionismu, ale již zde převažuje pozdní impresionismus, jehož předobrazem byla malířovi opět malba Antonína Slavíčka. 

Použity citáty Jindřicha Pruchy z knihy Zdeňka Sejčka Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách, Odeon Praha, 1988.

Zuzana Štěpanovičová
2016

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU