Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2014

Svěcení sabathu na řece Visle, 1871–1872

Maximilian Gierymski (15. 10. 1846 - 16. 9. 1874)

olej, plátno, 74.5 x 117.5 cm

značeno neznačeno | restaurováno: Milena Nečásková 2013

inv. č.: O57

Ačkoliv se tvorba Maximiliana Gierymského rozvíjela pouhých pět let, malíř sám patří bezpochyby k nejtalentovanějším polským umělcům vůbec. Maximilian Gierymski studoval nejdříve u R. Hadzievicze ve Varšavě, poté u A. Wagnera a F. Adama v Mnichově. V roce 1869 debutoval žánrovým obrazem Předení. Přes své onemocnění se stal jednou z vedoucích osobností mnichovského realismu. V letech 1873–1874 pobýval v Římě a nedlouho před svou smrtí byl jmenován čestným členem Berlínské akademie. Vedle žánrových obrazů tvořil také náladové krajiny, lovecké scény a v souladu s romantickým okouzlením životem kočovných Cikánů rovněž výjevy z jejich života. Patrně vůbec nejznámější obrazy jeho tvorby však líčí scény ze života polských Židů. Gierymského malířský program byl tak výrazný, že v něm pokračoval jeho bratr malíř Alexander Gierymski (1849–1901).

Ve svých nejlepších obrazech se Maximilian Gierymski zabýval zobrazením světla během večerního stmívání. Předjímal tak luminismus Johna Atkinsona Grimshawa, svého bratra Alexandra Gierymského, ale i Jakuba Schikanedera. Z jeho malířského projevu se postupně vytratily kontrasty a důraz byl kladen na souzvuk jemných záchvěvů niterného světa se světem vnějším a na přímou závislost emotivních prožitků na světelné režii. Světlo je spjato s prostorem v romantickém duchu, souvisí s objevováním tajemného ve všedním. Často využívá polaritu přirozeného osvětlení se světlem lamp. Obraz je plný bohatstvím odstínů modravé, šedozelené a nahnědlé barvy. Obraz byl vytvořen na základě přímé zkušenosti malířovy návštěvy v Polsku. Neslouží však pouze jako připomínka určité doby, ale především jako přemítání o čase a prostředek meditace.

Malíř zemřel ve věku pouhých 28 let na tuberkulózu, nemoc, která sužovala velké množství krajinářů 19. století. V Národním muzeu v Krakově se od 25. dubna do 10. srpna 2014 bude konat  retrospektivní výstava nazvaná Maximilian Gierymski: Díla – Inspirace – Recepce. Liberecký obraz Svěcení sabathu na řece Visle bude na výstavu zapůjčen jako jedno ze stěžejních autorových děl.
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU