Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
prosinec 2013

Jízda autem, 1900

Hugo Charlemont (1850 - 1939)

olej, dřevo, 42 x 70,5 cm

značeno vlevo dole: Hugo Charlemont, vpravo dole: Mai 1900

inv. č.: O1388

Prosincové dílo měsíce zobrazuje první automobil v českých zemích, který byl před 120 lety, v prosinci 1893, dopraven do města Liberce. Jeho novým majitelem nebyl nikdo jiný než Theodor Maria Johann baron von Liebieg (1872 Liberec – 1939 Liberec), zvaný také Theodor von Liebieg jr., příslušník třetí generace Liebiegů, jenž se textilnímu podnikání věnoval již od svých 18 let. V roce 1891 po předčasné smrti svého otce nastoupil na jeho místo ve vedení podniku, jež měl více než deset závodů, spolu se svými dvěma strýci, Gisbertem a Leo Clemensem.

Dodání automobilu si mladý Theodor domluvil osobně na podzim roku 1893 v továrně Benz v Mannheimu. Vůz s názvem Victoria po krátkém prozkoušení koupil na místě a získal od majitele Carla Benze příslib o jeho brzkém dodání do Liberce. Doprava proběhla vlakem a vůz byl proclen jako „kočár bez oje s plynovým motorem“. Theodor poté, jako první v českých zemích, obdržel řidičské oprávnění k jízdě automobilem. V roce 1894 v letních měsících podnikl dlouhou cestu z Liberce do Gondorfu, kam se po smrti otce odstěhovala jeho matka a kde pietně udržovala jeho památku. Během cesty se Theodor zastavil v Mannheimu, kde pozdravil Carla Benze, a pokračoval dál. Do Gondorfu, který je vzdálen asi 950 km od Liberce, jel průměrnou rychlostí 13,6 km/hod, takže mu trvalo týden, než dorazil o cíle. Poslední zastávkou na dobrodružné cestě bylo francouzské město Remeš, kde se konaly automobilové závody.

Mladý Theodor měl štěstí, že si namluvil Marii Idu, rozenou Blaschka (1881–1979), která s ním sdílela vášeň pro jízdu autem. Maria Ida byla jediným dítětem z prvního manželství Conrada Blaschky s Marií (1861–1881), dcerou významného textilního podnikatele Franze Schmitta z Českého Dubu, který bývá nazýván českodubským Liebiegem. Pro svou příslovečnou krásu mnohokrát stála jako model malíři Eduardu Charlemontovi.

Liberecký obraz zobrazuje snoubence na jaře v roce 1900 během jízdy v horské krajině Podještědí. Svatba se konala v květnu 1901 a svatební cesta byla, jak jinak, opět automobilovým výletem, tentokrát do severní Itálie a zpět. Manželé si na tuto cestu koupili nový vůz a najali řidiče, avšak v Miláně mladý Theodor usedl za volant a zúčastnil se automobilových závodů, kde získal první cenu v kategorii velkých vozů.

Rakouský malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor Hugo Charlemont (1850–1939) byl mladším bratrem Eduarda Charlemonta, „dvorného malíře“ rodiny Liebiegů. Od roku 1873 studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění malířství u Eduarda Peithnera von Lichtenfels, od roku 1874 pak grafiku u Wilhelma Ungera, soukromě se školil u Hanse Makarta a svého bratra Eduarda.

Jestliže se Eduard specializoval na portrétní a žánrovou tvorbu, Hugo se vyznačoval všestranným nadáním. Vedle krajinářství se věnoval také obrazům zvířat, zátiší, žánrovým scénám, portrétům, dekorativní nástěnné malbě, například výzdobě občerstvovacího sálů vídeňského Burgtheatru a návrhům interiérů. Jako ilustrátor pracoval na publikacích Die österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild a jubilejním výtisku Die Grossindustrie Österreichs, kde zobrazil řadu továren i jejich provoz. Patřil k významným představitelům rakouského náladového impresionismu. V roce 1900 byl oceněn bronzovou medailí na světové výstavě v Paříži, v roce 1936 obdržel zlatou jubilejní medaili ve Vídni.

 

Zuzana Štěpanovičová

 

Literatura:

Petr Kožíšek, Jízda Evropou v automobilu Benz Victoria, in: Pioniere des Automobils an der Neisse / Pionýři automobilismu podél Nisy, katalog výstavy, Görlitz 2013, s. 181–185.

Petr Kožíšek, Svatební cesta barona Liebiega, in: Pioniere des Automobils an der Neisse / Pionýři automobilismu podél Nisy, katalog výstavy, Görlitz 2013, s. 202–206.

J. Sedlář, heslo Eduard Charlemont, in: Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 18. Cesari – Choupay, Mnichov – Lipsko 1998, s. 242.
2016

listopad 2017 - Radnice v Liberci

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU