Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2013

Portrét herečky Irene Kohl, 1932

Wilhelm Klier (1900 - 1968)

uhel, papír, 602 x 468 mm

značeno vpravo dole

inv. č.: x

Malíř a kreslíř Wilhelm Klier představoval pojítko mezi děním v Prager Secession a vídeňským Hagenbundem. Pod vlivem tradičně silné karlovarské orientace na vídeňské prostředí zamířil podobně jako Richard Teschner nebo Josef Dobrowsky na akademii do Vídně. Během studia získal roku 1924 uměleckou cenu města a vytvořil si pevné vazby na tamní uměleckou scénu, na níž se jako člen Hagenbundu etabloval po celé meziválečné období. Ve Vídni však trvale nezůstal. Během dvacátých let se živil jako svobodný umělec v Karlových Varech, kde se účastnil uměleckého života v okruhu Metznerbundu. V této době získal také řadu zakázek v Ústí nad Labem, kde portrétoval např. ženu podnikatele Georga Schichta nebo ředitele divadla Alfreda Huttiga. V letech 1928–1932 žil střídavě mezi Mnichovem a Paříží, posléze ve třicátých letech opět v Karlových Varech a také v Berlíně, od roku 1938 ve Vratislavi.

Klier je znám především jako portrétista, častým námětem mu byly osobnosti z uměleckého světa, zejména z divadelního prostředí (především vídeňského Burgtheatru), ale také komunální politici či lázeňští hosté. Jeho realismy kolísají mezi mírně uvolněným, kokoschkovsky inspirovaným projevem a klidnější, psychologizující polohou.

Irene Kohl, která mu seděla modelem v roce 1932 byla mladá německá herečka nastupující na filmovou scénu kolem poloviny 30. let, kdy ztvárňovala role v populárních černobílých komediích i vážnějších žánrech dnes známých jako filmy pro pamětníky. Ještě předtím byla členkou několika divadelních souborů v Rakousku.

 

Anna Habánová

 

zdroj:

Ivo Habán, heslo Wilhelm Klier, in: Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci, Praha – Liberec 2013.
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU