Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2013

Dívčí Hlava, 1929

Mary Duras (1898 - 1982)

plastika, bronz, 37,5 x 0 cm

značeno značeno vzadu dole na krku M. Duras 1929

inv. č.: P 111

Dívčí hlava, v soupisu díla Mary Duras uvedená pod jménem Jiřina, je datovaná do roku 1929. V tomto roce zřejmě nevznikl přímo bronzový odlitek, ale sádrový model. Ten byl totiž vystaven ještě v roce 1931 na výstavě Sudetendeutsche Kunstausstellung v Norimberku, pravděpodobně největší meziválečné svobodné přehlídce německo-českého výtvarného umění konané mimo Československou republiku. Z této přehlídky byl následně zakoupen její bronzový odlitek tehdejším Ministerstvem školství a národní osvěty a v šedesátých letech začleněn do sbírek Oblastní galerie v Liberci. Modelka Jiřina se objevuje i v názvech dalších děl Mary Duras. Jestli se jednalo o soukromě placený model nebo dívku, která docházela ještě třeba i na Akademii, se dnes už nedozvíme. Důležitá byla však jako téma. Žena a ženské tělo byl námět, kterému se věnovala Mary Duras v celé své tvorbě. Dívčí hlava je téměř malířsky modelovaná, klidná nejen formálně, ale i pohybově. Ve stejné modelaci se objevuje i v dnes nezvěstné plastice Sedící z roku 1926, reprodukované v textu Johannese Urzidila.

Mary Duras byla, spolu s Martou Jiráskovou, první žena-sochařka v ateliéru Jana Štursy. Narodila se na sklonku 19. století ve Vídni, studia již absolvovala v Praze. Nejprve na Uměleckoprůmyslové škole a následně na Akademii. Spolu se svým budoucím prvním mužem, malířem Maximem Kopfem, odjela v roce 1922 za studiem do Drážďan, mezi lety 1924 a 1927 pobývala v Paříži. Na společné setkání v jejím tehdejším ateliéru na Montrouge vzpomínal později Johannes Urzidil: „Sochařská dílna se nacházela v jednom starém dvorku, zaplněném nepřebernou změtí haraburdí, mezi nímž jsem chvíli váhavě přešlapoval, protože se mi přese jenom nechtělo vstoupit jen tak, se sklenicí vody a těžko vysvětlitelnou zlatou rybkou, [...] a zatloukl na přízemní dveře označené DURAS. [...] Dneska bych se takového přepadu určitě neodvážil. Jako většinou měl jsem štěstí i tentokrát; vchod ateliéru se na mé bušení otevřel a přede mnou stála Mary v pracovní haleně, která byla hlínou, sádrou a ostatními sochařskými materiemi a také barvami nanejvýš dekorativně zamazaná a její vysoké štíhlé figuře znamenitě slušela. Dílnu jsem našel zabydlenou rozmanitými sochařskými ztvárněními její fantazie, realistickými, geniálními, ve vždy překvapujících a přece přírodě veskrze věrných postojích: ležící, v podřepu, stojící, sedící, běžící a odpočívající ženy [...] Ženství tu udává tón.“

Mary Duras příliš neexperimentovala, držela se jednou naučené formy, kterou dále rozvíjela. Málokterému z umělců etablovaných v odborných i laických kruzích ve třicátých letech 20. století se podařilo zachovat si výtvarnou úroveň i po druhé světové válce. Mary Duras byla úzce spjata s politikou Jana Masaryka, také jeho bustu vytvořila. Na rozdíl od mnoha svých německy hovořících přátel nebyla odsunuta, ani neopustila Prahu po událostech února 1948. O to těžší pro ni byl život v totalitním Československu. K definitivnímu odchodu do emigrace se odhodlala až na počátku šedesátých let, těsně po své přehledové výstavě uspořádané opožděně k jejím šedesátinám v Národní galerii.

Anna Habánová

zdroj: Vladimír Musil (ed.), Johannes Urzidil. Život s českými malíři, Horní Planá 2003.
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU