Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2013

Poslední vzpomínka, 1973

Adriena Šimotová (6. 8. 1926 - )

akryl tempera, sololit, 153 x 169 cm

značeno

inv. č.: O2167

Adriena Šimotová patří mezi nejvýznamnější soudobé české umělkyně. Její práce v oblasti výtvarného umění byla mnohokrát oceněna, mimo jiné medailí Za zásluhy I. stupně udělenou prezidentem České republiky, čestnými doktoráty nebo Řádem důstojníka umění a literatury ve Francii (2003). Je zastoupena v řadě českých i světových galerií, například v Centre Georges Pompidou v Paříži nebo v Art Institute v Chicagu.

Adriena Šimotová pocházela z kulturně založené rodiny, kde se mluvilo česky a francouzsky. Od dětství kreslila a hrála velmi dobře na klavír. V letech 1940–1941 studovala na soukromé grafické škole Jaroslava Švába. Poté pokračovala ve studiu na státní grafické škole u Richarda Landra a Zdeňka Balaše. Studium ukončila v roce 1950 absolutoriem Vysoké školy uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického. Ve stejném ateliéru studoval její budoucí manžel, Jiří John, za něhož se provdala v roce 1953, i další, kteří tvořili jádro budoucí skupiny UB 12. Jedním z inspirátorů a hlavních „patronů“ skupiny UB 12 byl Václav Bartovský (viz dílo měsíce z února 2013), kolem něhož se sdružil okruh výtvarníků a výtvarnic, jako byli Jiří Mrázek, Jiří John, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická a další. Dalším inspirátorem byl Václav Boštík, blízký přítel Jiřího Johna. Skupina neměla přesně stanovený program, jednotlivé členy spojoval zájem o frankofonní kulturu a o člověka obecně, dále záliba v lyricky imaginativní výtvarné formě a snaha o vyjádření duchovního obsahu uměleckého díla. Skupina jako volné uskupení různorodých uměleckých osobností neoficiálně vystavovala již v 50. letech, oficiálně vznikla v roce 1962 a byla ukončena normalizačním zákazem v roce 1970. Ve stejné době Adriena Šimotová nebyla přijata do nového uměleckého svazu, jako řada dalších, kteří nebyli konformní s tehdejším režimem.

Jiří John (1923–1972) patří k nejvýznamnějším osobnostem českého výtvarného umění 60. let. Byl tvůrcem nového, moderního způsobu nazírání na přírodu a krajinu, je možné jej vidět jako zakladatele novodobého krajinářství v tehdejším Československu. Jako grafik i malíř byl neobyčejně výstavně činný, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. V roce 1970 jej porota v italské Bielle označila za nejlepšího rytce své doby, avšak již necelé dva roky poté Jiří John po těžké nemoci předčasně umírá. Vztah Adrieny Šimotové a Jiřího Johna patřil ve své době k nejpevnějším vztahům v umělecké sféře, byl založen na silné osobní i profesionální rezonanci, a proto se Adriena Šimotová rozhodla pro trvalé zpřítomnění svého chotě prostřednictvím řady děl. Obraz Poslední vzpomínka představuje ztracený profil hlavy Jiřího Johna. (Název díla není zcela přesný, protože velká řada děl s motivem vzpomínky na Jiřího Johna vznikla i po roce 1973.) Hlava je v mírném předklonu tak, jako to bylo běžné ve starověkém Řecku. Tento předklon, který může označovat pokoru v přijetí osudu, byl jedním ze základních znaků, jimiž se odlišovalo zobrazení mrtvých a živých. Nevíme, zda se umělkyně inspirovala starověkým Řeckem vědomě, nebo k tomuto způsobu zobrazení dospěla intuitivně. Použité barvy jsou zářivé, avšak plocha jejich využití je minimální, a tak převažují odstíny bílé navozující pocit lehkosti. Tato barevnost pak předznamenala další tvorbu Adrieny Šimotové, která byla barevně střídmější. Jestliže do začátku 70. let je barevnost jejích děl francouzsky zářivá, po manželově smrti její zájem o klasický závěsný obraz a jeho barvu pomalu upadá, v tvorbě začíná využívat textil a expanduje do prostoru. Od 80. let se jí dominantním materiálem stává papír, který zpracovává mačkáním, muchláním, vrstvením, prořezáváním, frotováním. Tyto techniky doplňuje otisky lidského těla a prací s barevnými pigmenty.

Když umělkyně zpětně hodnotí svůj život, překvapivě mluví o tragédiích jako o událostech, které pro ni byly stupínkem ke kvalitnějšímu životu. „Všechny ty ztráty mne změnily. Všechny mne někam posunuly. Našla jsem sama sebe až po všech těch průšvizích.“

 

Zuzana Štěpanovičová

 

Použité zdroje:

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=detail&IDosoby=245 
22. 7. 2013
Bobůrková, Eva. Ztráty mne změnily. Revue iDnes, 2. 6. 2001

http://revue.idnes.cz/ztraty-mne-zmenily-0o2-/lidicky.aspx?c=2001M128V02A
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU