Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červenec 2013

Malíř, 1934

Emil Filla (4. 4. 1882 - 7. 10. 1953)

kresba perem a tužkou, papír, 357 x 278 mm

značeno vlevo dole od středu tužkou: Emil Filla

inv. č.: K834

Tvorba i osobnost velkého českého umělce a předního představitele kubismu je tak trochu rozporuplná. Na jedné straně byl nekriticky obdivován a na straně druhé pokládán za epigona Pabla Picassa. Košatá tvorba i malířova osobnost a rozdílné názory na ni ji nedovolovaly historikům umění dlouhá léta uchopit a monograficky zpracovat. Velké téma života a díla Emila Filly komplexně zhodnotil až 50 let po autorově smrti teoretik výtvarného umění Tomáš Vlček v roce 2007.

Emil Filla vystudoval AVU v Praze a už v té době byl zaujat starými holandskými mistry, zejména Rembrandtem. Po krátkém období hledání svého výtvarného výrazu v postimpresionistických směrech se našel ve vyjádření expresivním. Roku 1907 se účastnil první výstavy expresionisticky založených umělců sdružených do skupiny Osma. Z tohoto období jsou nejslavnějšími obrazy Čtenář Dostojevského a Červené eso. Pod vlivem okouzlení Picassem, jehož práce viděl v Paříži, a negativního přijetí kubismu českým publikem založil roku 1911 Skupinu výtvarných umělců, orientovanou právě na kubismus. Skutečně kubistické práce ale vytvářel až od roku 1912. Roku 1915 se odstěhoval do Rotterdamu a stal se zde členem zahraničního odboje. Při tvorbě kubistických zátiší se inspiroval svými oblíbenými holandskými mistry. Seznámil se se slavnými umělci, např. Theo van Doesburgem a členy skupiny De Stijl a dokonce s nimi vystavoval. V kubistickém tvarosloví pokračoval v průběhu dvacátých i třicátých let za přispění vlivu surrealismu. S příchodem druhé světové války se ve své tvorbě věnoval tématu ohrožení (Boje a zápasy) i nacionálním tématům (obrazy na motivy lidových veršů a písní). Válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Po návratu byl jmenován profesorem na VŠUP a od roku 1946 tvořil v duchu kubistického expresionismu. Závěr života prožil na zámku Peruc, kde mu československá vláda vyhradila jedno křídlo zámecké budovy. Tvořil zde zejména pohledy do krajiny Českého středohoří. Poslední jeho akvarelové a tušové kresby na úzkých pruzích papíru připomínají čínskou krajinu.

Právě proto, že byl Emil Filla vynikající malíř, sochař i grafik, přikládal kresbě ve svém díle veliký význam a velmi dobře si uvědomoval její důležitost. V jeho bohaté tvorbě nalezneme nespočet kresebných skic, na nichž si ověřoval správnost své myšlenky a uměleckého záměru, ale také kreseb – hotových děl. V obou případech se vždy jedná o skvělá díla, která dokazují, že Filla byl kreslíř par excellence. Zcela mimořádné jsou kresby z počátků jeho uměleckého vývoje, které dávají velký přehled o jeho přerodu z expresionisty v kubistu. Důležité jsou také kresby z 20. let z Turnovska, které vznikly v duchu lyrické věcnosti. Na počátku 30. let se kresbě a grafice věnoval obzvláště intenzivně a to v souvislosti se svou snahou o maximální zjednodušení obrazu a vyznění harmonie organických tvarů propojených svobodně vedenou linkou. Zároveň se v této době začíná rodit nová poloha jeho tvorby zapříčiněná právě intenzivní prací kreslířskou a grafickou. Díky uvolněné linii se jeho tvorba stává více dynamickou a intuitivní. Zvláštní kapitolu pak tvoří kresby ze závěru života, v nichž se věnoval krajině. Svůj zájem o čínskou tušovou malbu však už zcela neuplatil.

Kresba Malíř (někdy nazývaná Dvojice), pravděpodobně z poloviny 30. let, zobrazuje samotného Emila Fillu při práci. Společnost mu dělají modelka (manželka?) a jeho věrný přítel – rodinný pes, boxer. Kresba časově zapadá do období, kdy po malebných kubistických zátiších z let 20. se začal více orientovat na lidskou figuru a zejména ženské postavy a akty. Zároveň se tehdy snažil kubistické principy propojit se surrealistickou inspirací – plastické zkratky lidského těla kombinoval se surreálnými novotvary. Této kresbě předchází obraz se stejným názvem z roku 1932 (v majetku Galerie Benedikta Rejta v Lounech, dlouhodobě zapůjčený do stálé expozice Národní galerie v Praze). V něm propojil svá dvě hlavní témata zátiší a figuru a zejména použil méně využívanou geometrickou konstrukci.

 

Nová encyklopedie výtvarného umění

Tomáš Vlček, Emil Filla (1882–1953), Praha 2007
2016

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU