Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červen 2013

Portrét skláře Jindry Tocksteina, 1973

Josef Jíra (11. 10. 1929 - 15. 6. 2005)

olej, plátno, 80 x 89 cm

značeno vpravo dole vrypem J. Jíra 73

inv. č.: O2183

Josef Jíra patří mezi nejznámější a nejvýraznější malíře spjaté s libereckým krajem. Po absolvování odborné školy šperkařské v Turnově, obor rytí drahokamů, studoval v letech 1946–1952 AVU v Praze u Karla Mináře, Miloslava Holého, Otakara Nejedlého a Vlastimila Rady. Inicioval vznik Skupiny M 57 (Makarská 57). Ačkoliv pracoval s grafikou, kresbou, koláží i asamblážemi, jeho nejobvyklejším způsobem vyjádření byla expresivní malba (někdy i prstová) se zdůrazněnou strukturou barevných past. Postupně se stal živelným a emocionálním koloristou, zářivé barevné akcenty často rytmizoval černou linií či plochou. Střídavě maloval krajiny a psychologické portréty. Měl schopnost vidět život v řadě vrstev a v překvapujících souvislostech; maloval portréty vyděděnců, ale i významných osobností české kulturní scény. V závěru tvorby se obracel také k sakrálním a spirituálním motivům.

Malíř na několika místech s oblibou říkal, že obrazy jsou deníky jeho života, života, který by asi vydal na několik životů jiných lidí a který spravedlivě dělil mezi Prahu a Malou Skálu. V roce 1969 získal 1. cenu na 2. Pražském salonu za malbu. Roku 1972 stál u zrodu Výtvarného léta Maloskalska a do konce osmdesátých let výrazně ovlivňoval jeho dramaturgii. V roce 1992 založil galerii výtvarného umění na Boučkově statku na Malé Skále.

Jindřich Tockstein (14. 7. 1914 – 14. 4. 1975) se po absolvování sklářské školy v Železném Brodě zapsal na pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde studoval v ateliéru sochaře a rytce Josefa Drahoňovského (1934–1935). Studium však nedokončil, vrátil se do Železného Brodu, kde pracoval pro firmy R. Hloušek a J. Vele. V letech 1945–1949 studoval AVU u Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. Od roku 1949 byl designérem rytého skla v národním podniku Železnobrodské sklo, od konce padesátých let až do roku 1974 už zpracovával již pouze návrhy a jejich realizaci přenechával zkušeným rytcům. Jíra tuto legendu železnobrodského sklářství portrétoval asi dva roky před jejím skonem. V této době již umělec ničím nepřipomínal bývalého bohéma Tocksteina, který byl schopný za přiměřenou protihodnotu vytvořit v hospodě na posezení komukoliv (vynikající) návrh. Sedící stařec je ztělesněním pokory a smíření, v jehož portrétu se malíř „dívá až do nejskrytější hloubi lidské duše“ (Petr Kováč). Světlo dopadající oknem akcentuje podstatné prvky obrazu – obličej a ruce pokroucené jako kořeny kosodřeviny. Jíra vyprávění a příběh často spojoval se symboly, uvedený portrét však nedoplňují žádné atributy – předmětem malířova zájmu je pouze člověk viděný v podzimu svého života, člověk, před jehož zraky probleskuje již zásvětná oblast. Divák se tak stává svědkem vážného a určitým způsobem i slavnostního okamžiku.

Zuzana Štěpanovičová

Použitá literatura:

Antonín Langhamer, Vzpomínka na skláře a malíře Jindřicha Tocksteina, in: Sklář a keramik: odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie, ročník 54, č. 10 (2004), s. 284–285.
2016

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU