Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
květen 2013

Maketa mého mozku VI, 1962

Jan Koblasa (5. 10. 1932 - )

monotyp, papír, 487 x 672 mm

značeno

inv. č.: Gr12935

Jan Koblasa patří mezi stěžejní osobnosti výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Jeho jméno je však zde v Čechách spjato, v souvislosti s jeho pozdější emigrací do Německa, zejména s děním v 60. letech. Jan Koblasa je sochař, malíř, grafik i kreslíř, ale zároveň také autor literárních textů a filozofických úvah. V 50. letech se jako člen uskupení Šmidrové, které prosazovalo „estetiku divnosti“, účastnil mnoha dadaistických improvizovaných akcí. Na počátku 60. let inicioval výstavy Konfrontace I a II a založení skupiny Konfrontace, která sdružovala výtvarníky tvořící v duchu strukturální abstrakce. Za svůj život se účastnil bezpočtu výstav, obdržel mnohá ocenění za svoje dílo po celém světě a je zastoupen v těch nejprestižnějších světových sbírkách výtvarného umění. Jeho práce jsou známé nejen z prostředí galerií, ale i z městské krajiny, protože je autorem mnoha realizací plastik ve veřejném prostoru také po celém světě.

Pro Jana Koblasu období „Šmidrů“ skončilo na konci 50. let. V této době se přiklonil ke strukturální abstrakci. Přispělo k tomu setkání s Mikolášem Medkem v roce 1958, ze kterého se vyvinulo pevné přátelství. Pod jeho vlivem se začal zajímat o duchovní a existenciální rozměr života. Nadšen abstraktním expresionismem, tašismem, grafickým uměním Vladimíra Boudníka, ale také existenciální filozofií a konkrétní hudbou snažil se o abstraktní výtvarnou řeč blízkou západoevropskému informelu. V jeho pojetí a v pojetí jeho souputníků to byla abstrakce ovlivněná domácími vlivy – barokem, manýrismem a dokonce surrealismem. V období let 1958–1961 Koblasa vytvořil početné soubory obrazů, kreseb, soch i grafik, které reflektovaly syrovou realitu tehdejších dnů a těžký úděl člověka. U Koblasy se zákonitě projevil i vliv jeho velkého přítele surrealisty Mikuláše Medka. V té době také společně tvořili a příkladem společného díla je jejich výzdoba kostela v Nerovnici, pro nějž vytvořili Křížovou cestu i hlavní oltář. V roce 1963 přizval Koblasa na výstavu v Teplicích Medka, pro něhož to byla dokonce první velká samostatná výstava.

Nejintenzivněji Koblasa pracoval ve stylu informelu a gestické abstrakce v letech 1958–1961, ale i později jsou v jeho pracích patrné jeho dozvuky. Pomocí různých technik a materiálů reflektoval svět a vesmír a život lidí. Téma hlavy a figury řešil v 60. letech dlouhodobě jak v malbě, tak i soše a grafice a v podstatě je neopustil dodnes. V plastice se jedná zejména o reliéfy stejného charakteru, jako vidíme i na grafice Maketa mého mozku – abstraktní změť struktur. Po roce 1962 se však od malířství odvrátil a věnoval se pouze sochařství a grafice. K malbě se opět vrátil roku 1965.

 

Nová encyklopedie výtvarného umění

Mahulena Nešlehová, Koblasa, Praha 2002
2016

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU