Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2013

Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky, 1981–1982

Jiří Sozanský (27. 6. 1946 - )

tužka, pastelky, tuš, běloba, koláž, papír, 102 x 73,5 cm

značeno dole uprostřed: Sozanský 81–82.

inv. č.: K2335

Jiří Sozanský patří k solitérním a obdivuhodným zjevům na české výtvarné scéně. Jeho autentická tvorba, zaměřená na člověka a lidský úděl, čerpá jak z jeho manuální zručnosti a dokonalé znalosti materiálů (vyučil se zedníkem), tak hlavně z jeho zkušeností a depresivních zážitků spojených s pobytem na devastovaném Mostecku a z životní situace zapříčiněné komunistickým režimem. Jeho práce jsou na první pohled obvykle dramatické, dynamické a syrové, ale při druhém pohledu se objeví velmi pravdivá výpověď citlivého tvůrce o lidské mezní situaci.

Jiří Sozanský dokončil studium AVU v roce 1973 v malířském ateliéru Františka Jiroutka a to po předchozích zkušenostech z praxe – 4 roky se živil jako dělník. Jeho tvorba je mnohostranná. Kresbu vnímá jako přípravu pro následné dílo, ale zároveň v mnoha případech je to dílo konečné. To je i případ cyklu Dny a roky mojí matky. Vedle toho, že je fenomenální kreslíř, pracuje s malbou, sochou a zapojuje konceptuální prvky a to už od 70. let. Nejznámější jsou jeho instalace inspirované konkrétním prostorem se silným geniem loci např. akce v Památníku Terezín nebo ve věznici ve Valdicích, při nichž pracoval i s lidskými těly. Známý je jeho obdiv k baroknímu umění, který projevil např. na mezinárodním výtvarném sympoziu Barok a dnešek v roce 1992, konaném v odsvěceném kostele Zvěstování P. Marie v Litoměřicích. Ve své bohaté tvorbě spojuje všechny výtvarné obory v komplexní celek. Jiří Sozanský se vždy maximálně angažuje proti útlaku a politické ideologii. Je to člověk vyhraněných postojů, který se ve své tvorbě nebojí věnovat nepopulárním tématům.

Cyklus kreseb inspirovaných životem jeho staré matky žijící osaměle v bytě panelového domu vznikal dlouhých 8 let. Jsou to výjevy z běžného života, kdy vykonávala obvyklé činnosti – šila, četla nebo se dívala z okna, většinou za stálého svitu televizní obrazovky. Závěr cyklu tvoří kresby z jejího pobytu v nemocnici, v nichž se vznáší vědomí blízkého konce. V liberecké galerii se nachází soubor pěti z nich. Umělcova matka je mimořádně zajímavé téma dějin umění a dějin kultury vůbec, k němuž se věhlasní malíři pravidelně vracejí. Tvoří stylizované portréty matek, které symbolizují intimitu, životní jistoty i jejich ztrátu. Toto téma v 80. letech na čas ovládlo i výtvarné aktivity Jiřího Sozanského. Ten svoji matku zachytil u příležitosti pravidelných návštěv u ní doma. Její bezprostřední portréty zpracoval do rozměrných variant, v nichž jen náznakem pomocí blednutí čar a ploch vyjádřil její pomalý odchod ze života. Velmi decentní a intimní pohled do soukromí jeho matky je zároveň sondou do atmosféry uzavřeného světa mnoha bytů, v nichž žijí staří lidé.

 

www.sozansky.cz

Jiří Sozanský – Skelety, kat. výstav, Muzeum Kampa, 2010

Nová encyklopedie výtvarného umění
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU