Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
leden 2013

Můj manžel, 1976

Naděžda Plíšková (6. 11. 1934 - 16. 9. 1999)

suchá jehla, papír, 646 x 495 mm

značeno tužkou vpravo dole: Naděžda Plíšková 1976. vlevo dole: 34/50/„Mon mari“ na rubu razítko zeleně: Praha…

inv. č.: Gr 12 728

Naděžda Plíšková patří neoprávněně mezi méně známé autorky. Výtvarnice její generace jako např. Zorka Ságlová, Běla Kolářová nebo sestry Válovy už byly českými teoretiky umění objeveny, případně nikdy nebyly zapomenuty, a byly jim uspořádány velkolepé výstavy v prestižních galeriích. Na tuto příležitost dílo Naděždy Plíškové stále čeká.

Grafička a básnířka Naděžda Plíšková studovala grafiku u Vladimíra Silovského na AVU v Praze, pokračovala v letech 1958–1959 na Vysoké škole grafiky a umělecké knihy v Lipsku a studia dokončila v ateliéru Karla Součka na AVU v Praze roku 1961. Celý život se věnovala grafice, suché jehle a leptu, a od konce 60. let také keramice, umění akce a performanci. Celá její tvorba se nesla v duchu zásad Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, jejíž byla členkou. Toto uskupení výtvarníků, teoretiků, básníků a hudebníků v 60. a 70. letech 20. století znamenalo mnoho pro neoficiální kulturní scénu tehdejšího komunistického Československa. Skupina tvořila protiváhu tehdejšímu oficiálnímu umění založenému na realistickém zobrazování politicky nezávadných témat. Křižovnická škola se proslavila zejména různými happeningy, landartovými nebo konceptuálními akcemi. Styčnými body pro všechny členy byla svoboda uměleckého projevu, individuální způsob života a obhajoba lidských práv, a tak není divu, že téměř všichni podepsali Chartu77 abyli pak nuceni k emigraci. Vůdčími osobnostmi tohoto spolku, jenž se scházel v pražské hospodě U Křižovníků, byli sochař Karel Nepraš a kreslíř Jan Steklík. Dalšími členy pak byli undergroundoví a neoficiální malíři O. Slavík, Z. Sion, malíř a literát R. Němec, akční umělci a básníci E. Brikcius a O. Hanel, teoretik Ivan Magor Jirous a mnoho dalších.

Tvorba Naděždy Plíškové v souladu s principy tohoto sdružení přináší ironizující pohled na všední události. Pod vlivem pop artu věcně popisovala každodenní realitu normalizačního Československa. Dívala se na trapnost a banalitu tehdejšího života svým ženským pohledem a s „lyrickou krutostí“ ho odhalovala ve svých vypointovaných grafických listech. Skandalizovala erotické a sentimentální náměty s příchutí velmi drsného humoru. Častým námětem bylo také jídlo (pivo a dršťková polévka) nebo střihy na šaty. To vše sloužilo k vyjádření obecné lidské situace – směsice intimního a veřejného. Její pohled na svět byl ironický, krutý, ale zároveň vtipný. V její tvorbě se originálním způsobem střetává poloha sarkastického vnímání reality podmíněného situací, v níž v 60. a 70. letech žila, a zároveň pohled ženský, přinášející intimitu a témata z ženského světa.

Dle názvu grafika Můj manžel zobrazuje muže Naděždy Plíškové. Nebyl jím nikdo jiný než zmíněný Karel Nepraš (1932–2002). Na jejich ne vždy lehké soužití Naděžda Plíšková reagovala ve své tvorbě několikrát. Vedle tohoto grafického listu existují ještě např. plastiky s názvy Portrét mého muže (nerez plech, 60. léta) a Pomník mého muže (bronz, umělý kámen, 1992). Jsou to trvalé dokumenty jejich společného života plného dynamických, životních i uměleckých zvratů. První jmenovaná plastika představuje pouze uši – výraznou součást fyziognomie Karla Nepraše. Druhé dílo skutečně připomíná hřbitovní pomník, ale tradiční tesknící pár holubiček autorka vyměnila za dva bronzové půllitry. Na tomto grafickém listu vidíme z frontálního pohledu pouze bustu – košili a sepjaté ruce bez hlavy. Můžeme z toho cítit povahu jejich vztahu, ale zároveň vyobrazení vnímat pouze jako dadaistickou hříčku. V každém případě přípis „mon mari“ znamená věnování „mému manželovi“.

Zdroj:

Nová encyklopedie výtvarného umění

L. Ševeček, Karel Nepraš a přátelé, kat. výstavy, KGVU Zlín, 2007
2016


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU