Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
prosinec 2012

Autoportrét s paletou, 1904

Anna Plesingerová-Božinová (20. 4. 1883 - 24. 11. 1977)

olej, plátno, 73 x 59 cm

značeno vpravo dole AC 04

inv. č.: O 2310

Jméno malířky Anny Cerhové, později provdané Plesingerové-Božinové, patří ke zcela neznámým jménům českého umění 20. století. Ačkoliv hvězda jejího talentu plně zazářila již po dokončení studií, pozdější životní osudy manželky Miroslava Plesingera, významného československého legionáře, spolupracovníka T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika a diplomata v zahraničních službách, jí neumožnily, aby se mohla plně věnovat tvorbě.

 

Anna Cerhová se narodila v rodině ředitele Vzájemné rolnické pojišťovny v Praze.

Studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. J. Schikanedera, v soukromé škole Wilhelma von Debschitze v Mnichově a v soukromé krajinářské škole Aloise Kalvody. Se žáky této školy se účastnila řady výstav. V roce 1905, již ve svých 22 letech (!) se stala členkou Spolku výtvarných umělců Mánes. Je pravděpodobné, že komisi, která rozhodovala o jejím přijetí, předložila malířka i svůj autoportrét.

 

Autoportrét svědčí o velké vážnosti, s jakou Anna Cerhová vnímala své malířské povolání. Zobrazila se s aristokratickou hrdostí ve slavnostním oblečení s velkou paletou a štětci, podobně, jako se nechával fotografovat její učitel, Jakub Schikaneder. Většina ploch je podaná chvějivým rukopisem tvořeným rozostřenými skvrnami, a tak malířka splývá se světlem okolního světa. Sochařsky cítěný obličej zdůrazňuje plastickou modelaci. Autoportrét je velmi působivý upřímností, harmonií, možná i zamyšleností a sněním, jež vyzařuje. Ve spojení ženy a bílé barvy (v bohatství odstínů modravé, hnědé i zelenkavé barvy) anticipuje obraz Bílá studie od M. Jiránka z roku 1910.

 

Se svým budoucím manželem, Ing. Miroslavem Plesingerem (1883–1963) se poznala v Mnichově. V roce 1912 se za něj vdala. M. Plesinger v roce 1915 pod krycím jménem Božinov odjel do ilegality, kde působil v rámci České národní rady, kterou vedl T. G. Masaryk. Později se stal jeho sekretářem a jméno Božinov si připojil ke svému rodnému příjmení natrvalo. Před vytvořením Československa spolupracoval s M. R. Štefánikem a E. Benešem. V letech 1920–1927 působil v Kodani jako mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr. V letech 1928–1933 pracoval v Haagu, v rámci tohoto pobytu v roce 1930 podepsal s nizozemskou vládou smlouvu o dědičném nájmu naardenského kostelíka s ostatky J. A. Komenského pro československý stát. V roce 1935 byl penzionován. V padesátých letech v průběhu politických procesů v Československu byl zatčen a stal se politickým vězněm bývalého komunistického režimu.

 

Téměř ve všech jeho aktivitách a na všech zahraničních cestách stála A. Plesingerová-Božinová po boku svého manžela. Postupně se jim narodilo pět dětí. Předposlední z nich, Dagmar Plesingerová-Božinová, působila jako úspěšná herečka více než dvě desítky let v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Díky ní se uvedený Autoportrét i s dalšími obrazy dostal v roce 2012 do Oblastní galerie. A. Plesingerová-Božinová po návratu do Československa v roce 1933 nikdy nevystavovala, vědomě se zdržovala v pozadí, ačkoliv její náladové krajinomalby byly u sběratelů oblíbené. Její první výstava se uskutečnila v roce 2011 v Malém divadle v Liberci a její dílo, které se ve své době nemohlo prosadit, čeká na své zhodnocení.

Použité zdroje:

Mráz, K. D., Domácí výstavka krajinářské školy Kalvodovy. Katalog výstavy. Praha 1904.

Milada Polišenská, První čs. diplomati: M. Plesinger Božinov, in: Mezinárodní politika 2/90, ročník XIV, s. 26-27.

http://www.svumanes.cz/

 

Zuzana Štěpanovičová
2016

listopad 2017 - Radnice v Liberci

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU