Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2012

Portrét Maxe Kopfa, 1922

Alfred Kunft (1892 - 1961)

kresba, papír, 202 x 171 cm

značeno dole: Maxim Kopf, Brömseschüler (30 Jahre), vpravo dole pastelem:K

inv. č.: K 1657

Dalším z německo-českých výtvarných umělců, jejichž sbírku Oblastní galerie v Liberci spravuje a který je představen v rámci Díla měsíce, je Alfred Kunft. Narodil se v roce 1892 v Ústí nad Labem do rodiny strojvedoucího a podle dosavadních poznatků odešel za uměleckým vzděláním nejprve do Vídně, v roce 1913 na Uměleckoprůmyslovou školu. Na studia ještě navázal na počátku dvacátých let po bojích na východní frontě a zajetí na Sibiři. Od roku 1922 byl zaměstnán jako učitel kreslení na libereckém učitelském ústavu. V říjnu 1922 se konala první výstava skupiny Oktobergruppe, jejímž zakládajícím členem Alfred Kunft byl. Je pravděpodobné, že při založení skupiny byl ovlivněn Maximem Kopfem. Ten stál o dva roky dříve – jako žák pražské Akademie výtvarných umění u profesorů Karla Krattnera a Augusta Brömseho – u zrodu skupiny Poutníci (Die Pilger). Maxim Kopf patřil k nejdůležitějším organizátorům německo-českého spolkového života. Byl jedním z nejvýznamnějších německo-českých malířů meziválečného období, dobová kritika jej nazývala „umírněným Kokoschkou“.

Od jara 1921 pobýval Maxim Kopf v Drážďanech a je otázkou, zdali se oba malíři setkali tam nebo při nějaké jiné příležitosti v Liberci, Praze či ve Vídni, kde Kunft tehdy žil. Jejich setkání a znalost Kopfovy tvorby počátku dvacátých let je patrná v Kunftově kresebné stylizaci představovaného díla měsíce, které do určité míry upomíná na Kopfovo „krystalinické“ tvarosloví. Exaltovaný kuboexpresionistický projev a jeho inspirace tvarem krystalu však byly Kunftovi cizí. Přípis na Kunftově kresbě – Brömseschüller – vypovídá také o vlivu Brömseho pozdního expresivního symbolismu, a to nejen na jeho přímé žáky, ale i na širší okruh německy hovořících autorů z českých zemí, mezi které patřil i Alfred Kunft. Kopfa znázornil stylizovaně v kavárně jako bohéma, kuřáka a čtenáře v rozložitém křesle. Snažil se i o zachycení fyziognomických rysů – vysokého čela, dozadu sčesaných vlasů a ostrých rysů vyhublé tváře.

Tvorba Alfreda Kunfta je podobně jako u celé řady dalších autorů německo-českého okruhu dochována velmi sporadicky. Pravděpodobně největší konvolut – celkem 28 prací, z toho 24 grafik, spravuje právě Oblastní galerie v Liberci. V soukromí se ojediněle dají nalézt další kresby a obrazy. Většina z nich spadá do období dvacátých let, z pozdější doby je stav dochování ještě nižší. Pokud si z takto malého souboru můžeme udělat obrázek o Kunftově tvorbě a charakterizovat ji, pak je možné vyčíst poučení jednak neoklasicismem, ale také dekorativismem a rozvíjející se reklamní grafikou.

použitá literatura:
Ivo Habán, Maxim Kopf (1892–1958) (kat. výst.), Galerie výtvarného umění v Chebu – Oblastní galerie v Liberci 2002.

 Anna Habánová
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU