Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
říjen 2012

Hlava vousatého muže z profilu, 1880

Václav Brožík (5. 3. 1851 - 15. 4. 1901)

uhel, papír, 409 x 320 mm

značeno vlevo dole tužkou: Brožík, Paris 80

inv. č.: K 236

Malíř historií a portrétů Václav Brožík patří spolu s Vojtěchem Hynaisem a Františkem Ženíškem mezi nejznámější české malíře 2. poloviny 19. století. Znalost jejich jmen alespoň v souvislosti s výzdobou Národního divadla patří v Čechách k základnímu vzdělání a všeobecnému kulturnímu přehledu. Tyto slavné malíře dohromady spojovaly kromě práce pro Národní divadlo také časté pobyty v Paříži a vedení ateliéru malby na Akademii výtvarných umění v Praze. Ženíšek získal slávu jako autor současné opony Národního divadla, Hynais jako autor té původní, která shořela, a jako uznávaný salonní malíř působící v Paříži a Praze. Václav Brožík se zapsal do dějin českého výtvarného umění jako představitel historické a akademické malby. Obor, ve kterém tak vynikal, ovšem velmi záhy ztratil na popularitě zejména mezi odborníky. Akademická malba 19. století však byla v 80. letech 20. století rehabilitována i oficiální kunsthistorií a autor se dočkal velkolepé a obdivné výstavy v Národní galerii v Praze uskutečněné v roce 2003.

Václav Brožík pocházel z velmi chudých poměrů. Měl ale velké štěstí, že potkal významné osoby, které rozpoznaly jeho talent a doporučily, aby šel studovat, a následně mecenáše, kteří ho na studiích finančně podporovali. Štěstí se k němu neobrátilo zády ani v následujících letech, protože se přiženil do rodiny bohatého pařížského obchodníka s obrazy. Během života se mu v Paříži dostalo především zásluhou jeho tchána všemožných poct – vrcholem bylo roku 1884 jmenování členem Čestné legie, poté uvedení do šlechtického stavu rakouským císařem Františkem Josefem I. v roce 1897 a zvolení za člena francouzské Akademie umění „mezi čtyřicet nesmrtelných“. To se Brožíkovi povedlo jako jedinému českému malíři. Byl ctěn jako největší český žijící malíř, který dosáhl obrovského veřejného úspěchu. Mezi jeho nejznámější díla patří velkolepé historické fresky: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém (1883) – obraz byl vystaven nejprve v Paříži a Berlíně a o Vánocích 1883 na Staroměstské radnici v Praze. Za peníze z celonárodní sbírky ho koupil pražský magistrát. Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem (1883) – obraz je umístěn rovněž na Staroměstské radnici. Oba obrazy z radnice byly za druhé světové války uloženy v protileteckém krytu. Kryštof Kolumbus na dvoře španělském (1884–85) – pětimetrový obraz zakoupil americký sběratel Morris Yesup a věnoval ho Metropolitnímu muzeu v New Yorku. Defenestrace (1889) – vznikla pro pařížský Salón, roku 1891 byla vystavena v Praze na Jubilejní zemské výstavě a 1893 v Chicagu na Světové výstavě. Dalším slavným dílem je Císař Ferdinand I. na Pražském hradě mezi svými umělci (1901), jež pro nemoc malíře zůstalo nedokončeno.

Brožík byl nesmírně pracovitý, maloval až 12 hodin denně. Trpěl však Menierovou chorobou, která kvůli vysokému pracovnímu vypětí propukla poměrně brzy naplno. Brožík zemřel na chorobu srdce krátce po svých padesátých narozeninách. Byl pohřben na hřbitově na Montmartru. Oficiální řeč při pohřbu přednesli tajemník francouzské Akademie, starosta Paříže a za české umělce Alfons Mucha.

Umělci a intelektuálové vyznávající moderní výtvarné směry počátku 20. století ale považovali jeho tvorbu za symbol období rozkladu a úpadku. Podle jejich příkrého odsudku rozměrné historické kompozice z českých dějin, které měly posilovat národní uvědomění, trpěly teatrálností. Brožíka obviňovali, že jeho píle a houževnatost nebyla vždy vyvážena talentem, což v jeho tvorbě vedlo k ilustrační povrchnosti a nevalné invenci, suché kresbě a dekorativnímu koloritu. U veřejnosti však oblibu neztratil nikdy.

Tato studie mužské hlavy dle přípisu vznikla v Paříži v roce 1880. Znamená to, že pochází z jeho raného francouzského období. Těžko zjistíme, jestli opravdu sloužila jako předloha k nějakému realizovanému dílu, či jen jako pracovní náčrtek. Obdobných jistě nakreslil nespočet. Spíše je zajímavé na příkladu tohoto umělce sledovat, jak pomíjivá je sláva. Co je jednou na výsluní, za chvíli se může stát opovrhovaným. A proto je dobře, že depozitáře galerií skrývají různorodá svědectví doby, aby jednoho dne mohla být objevena jako kulturní a umělecký poklad.
2016

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU