Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2012

Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové, 1907

Antonín Procházka (5. 6. 1882 - 9. 6. 1945)

olej, karton, 65,5 x 48 cm

značeno vpravo dole tužkou: Ant. Procházka

inv. č.: O1235

Antonín Procházka patří k nejosobitějším českým malířům 20. století. Kromě převažující malby se věnoval grafice, kresbě a vytvořil také sérii bozzet – bronzových jezdeckých soch prezidenta T. G. Masaryka. Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži se zapsal na studium práv, ale již po roce přešel na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. V roce 1904 pokračoval na Akademii výtvarných umění u pedagogů Vlaha Bukovace a Hanuše Schwaigera. Nespokojen s výukou odjel roku 1906 s Emilem Fillou do několika evropských zemí, aniž studium dokončil. Stal se členem legendární skupiny Osma, o níž bude pojednáno níže, Spolku výtvarných umělců Mánes (1910) a Skupiny výtvarných umělců (1911). Působil jako profesor kreslení na středních školách v Novém Městě na Moravě (od 1918) a v Brně (od 1924). Od druhé poloviny třicátých let vytvářel téměř výhradně obrazy velkých formátů a monumentální realizace. Za dvojdílnou alegorii Zdraví (1937), vytvořenou pro Světovou výstavu v Paříži, získal Grand Prix. V roce 1938 namaloval pro brněnskou právnickou fakultu rozměrnou kompozici Prométheus přinášející lidstvu oheň. Rok po smrti byl oceněn titulem národní umělec in memoriam. Ve své tvorbě vystřídal řadu uměleckých směrů, expresionismem počínaje přes několik modifikací kubismu, včetně kubismu s prvky futurismu, poetický civilismus ovlivněný naivním malířstvím až po novoklasicismus, jemuž se pod vlivem probuzeného zájmu o italskou renesanci i dávné kultury Středomoří a Orientu začal věnovat po roce 1925.

 

V roce 1907 A. Procházka patřil, díky svému přátelství s E. Fillou, mezi zakládající členy skupiny Osma, jejíž výstavy se v letech1907 a1908 staly legendární kapitolou nástupu moderního umění v Čechách. Kolem roku 1906 se seznámil se malířkou Linkou Scheithauerovou (28. 1. 1884 Nové Dvory u Kutné Hory – 21. 10. 1960 Jáchymov). L. Scheithauerová studovala v letech 1902–1903 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emilie Krostové, poté pracovala v ateliéru Karla Reisnera. Přátelila se s většinou budoucích členů skupiny Osma, avšak sama na její první výstavě nevystavovala, protože se zcela věnovala opatrování nemocné matky. Druhé výstavy Osmy v roce 1908 se již – jako jediná žena – účastnila. V roce 1937 byla oceněna zlatou medailí a čestným diplomem na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži. Po druhé světové válce byla dlouholetou předsedkyní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně.

 

Portrét Linky Scheithauerové postrádá vyzrálost stylu pozdějšího tvůrčího období, ale zaujme opojením pastelovou barvou a expresivním výrazem. Patří do skupiny umělcových privatissim, která patrně nebyla určena pro veřejnou prezentaci. Na podzim roku 1907 odjel A. Procházka s L. Scheithaeurovou do Berlína. Portrét malířky byl pravděpodobně namalován tam, někdy v době před jejich sňatkem nebo krátce po něm – svatba se konala v lednu roku 1908 v Berlíně. Ve stejné době vznikl barevně i výrazově podobný dvojportrét Snoubenci (1907, Muzeum města Brna).

 

Osma se sice hlásila – prostřednictvím textů E. Filly – k uměleckému odkazu Edvarda Muncha, jehož výstavu mohla Praha zhlédnout v roce 1905, ale jak je patrné z uvedené skici, Procházkova expresivnost není tak dramaticky vyhrocená jako Munchova. Je blízká způsobu malby, který použil E. Filla ve svém Autoportrétu z roku 1907 (GASK). Procházka inklinoval spíše k francouzským mistrům, jako byli Honoré Daumier a Vincent van Gogh. Několik set obrazů van Gogha si mohli F. Feigl, E. Filla a A. Procházka prohlédnout v Amsterodamu na své cestě po evropských metropolích, na niž odjeli roku 1906 přes Berlín do Holandska a která dále pokračovala do Paříže, Marseille, Neapole a Říma. I přes zběžnost malířského podání je zřejmé, že velkou úlohu ve vztahu Antonína a Linky hrála profesionální souvztažnost. Na tomto místě bychom mohli citovat z dopisu E. Filly A. Procházkovi, napsaného v první polovině roku 1908, jenž se týkal druhé výstavy Osmy: „Feigla propašujeme jako českého Žida, Beneš jednu neb dvě věci snad, a bude-li chtít se účastnit tvá milostivá.“ „Milostivá“ Linka Procházková, ač vdaná, nakonec v Topičově salonu v létě 1908 vystavila ještě pod svým dívčím jménem Scheithauerová tři práce; její manžel vystavil pět.

 

Použitá literatura:

MACHARÁČKOVÁ, Marcela; SLAVÍČEK, Lubomír; KRKOŠKOVÁ, Alena. Antonín Procházka 1882–1945. Muzeum města Brna-Moravská galerie-Obecní dům Praha-Brno, 2002.

Internetové zdroje:

Významné osobnosti města Brna

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1756
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU