Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2012

Portrét manželů, ?

Emma Löwenstamm (1. 7. 1879 - 1941)

olej, dřevo, 45,5 x 51 cm

značeno vpravo dole Emma Löwenstamm

inv. č.: O 1951

Malířka a grafička Emma Löwenstamm pocházela ze staré židovské rodiny s kořeny v Krakově a Amsterodamu. Narodila se 1. 7. 1879 v Náchodě, kde byl její otec obchodníkem. Rodina se ještě před koncem 19. století přestěhovala do Vídně a zde Emma Löwenstamm navštěvovala soukromé kurzy grafiky a malby. Důležité pro ni bylo studium u dvorního portrétisty Davida Kohna, kde se seznámila s dalšími mladými židovskými umělci, například Ludwigem Blumem z Líšně u Brna a kde ovládla kresbu perem, uhlem a křídou. Tyto rané kresby se velmi brzy staly součástí uměleckých sbírek vídeňské Albertiny nebo Městského muzea v Salzburgu. Ve Vídni se věnovala studiu grafiky a z této doby je patrné její ovlivnění secesí. Vystavovala od roku 1901, pravidelněji pak po roce 1910 s rakouským Künstlerbundem a dalšími spolky, v roce 1922 se stala členkou Spolku německých malířek v Praze, jejichž výstav se také účastnila.

V roce 1920 se přestěhovala spolu se svým životním partnerem, spisovatelem Ernstem Viktorem Zenkerem do Jablonce nad Nisou, kde se věnovala portrétování místní honorace. Její tvorba z 20. a 30. let 20. století je ovlivněna jak kresebností secese, tak realismem 19. století, především smyslem pro detail a jednoduchost, které jsou patrné i z představeného dvojportrétu manželského páru ve středních letech. Obraz se do libereckých sbírek dostal převodem z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Můžeme se pouze domnívat, že do jabloneckých sbírek byl zařazen v rámci konfiskátů po druhé světové válce. Kdo je znázorněn, nemůžeme s jistotou určit, vzhledem k původu je však velmi pravděpodobné, že se jedná právě o jedno z děl na zakázku vzniklých v Jablonci nad Nisou.

Přísnost otce s bravurně zvládnutou lazurou v oblasti brýlí a pevně sevřenými úzkými rty vyvažuje bodrost a laskavost jeho manželky, která však působí až příliš unaveně. Je tak patrné, kdo v tomto páru měl hlavní slovo. Výrazně propracovanější jsou obličeje, oproti tomu těla působí ploše a není jim věnována přílišná pozornost. Použitý podklad a technika evokují inspiraci starými německými mistry typickou pro německy hovořící umělce meziválečného Československa.

Nejlépe se dochovaly její grafické práce – ex libris a protréty. Malířská tvorba Emmy Löwenstamm se ovšem ve veřejných i soukromých sbírkách zachovala velmi sporadicky, obraz představený v rámci díla měsíce je jeden z mála jejích známých olejů.

 

Použitá literatura:

 PAŘÍK, Arno, Malířka a grafička Emma Löwenstamm, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku, Praha 2007, s. 17-21.

 

Anna Habánová
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU