Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
červenec 2012

Malíř Otakar Nejedlý, 1954

Marie Uchytilová-Kučová (17. 1. 1924 - 16. 11. 1989)

plastika, bronz, 27 x 0 cm

značeno vlevo ve středu: M. UCHYTILOVÁ-KUČOVÁ. 1954

inv. č.: P 162

Liberecká galerie ve svých depozitářích skrývá řadu pokladů. Mezi nimi – v porovnání k velikosti celé sbírky plastik – rozsáhlou kolekci plaket a medailí. Galerie se na akvizice plastik nikdy nesoustředila, i když z výstavních aktivit v 60. letech bychom mohli usoudit něco opačného. Důvody k tomu měla různé, ale tím hlavním byla finanční náročnost pořizování soch a také skladovací možnosti galerie. Proto se kurátoři vždy přikláněli k nákupu děl komorních rozměrů a zejména právě plaket a medailí, které jsou lehké a malé. Přitom je tento výtvarný obor tak trochu podceňován a teoretiky, kurátory i uměnímilovnou veřejností zanedbáván, ačkoli tyto specifické plastiky vytvářejí umělci zvučných jmen a jejich kvalita se řídí stejnými ukazateli jako u malby, grafiky či fotografie.

Tato medaile (medaile je zvláštní druh plastiky; užívá se i jako vyznamenání nebo bývá díky své trvanlivosti vydávána jako připomínka významné události či výročí) zobrazuje významného malíře Otakara Nejedlého (1883–1957). Tento slavný český krajinář prošel studiemi na přelomu 19. a 20. století a už tehdy spolupracoval s nejznámějším českým impresionistou Antonínem Slavíčkem. Nejedlý se stal známým nejen svými záznamy české, italské a francouzské krajiny, ale společně s Jaroslavem Hněvkovským byli autory exotických pohledů do tropických rájů a životů domorodých obyvatel Cejlonu a Indie. Od roku 1925 byl profesorem krajinomalby na Akademii výtvarných umění, kde vychoval celou řadu žáků. Otakar Nejedlý se řadí mezi oficiální umělce poválečné éry. Dostával státní zakázky a ještě za svého života obdržel státní vyznamenání. Jeho dílo a život lze hodnotit z různých úhlů. Nepopiratelný je jeho význam pedagogický. Důležitým svědectvím o jeho životě, názorech i okolních událostech té doby jsou jeho literární práce a sepsané vzpomínky. Nezanedbatelná byla také jeho role společenská, a to proto, že se scházel s celou řadou umělců a svými názory je pozitivně ovlivňoval.

Medaile vznikla v těžkém ovzduší 50. let 20. století a jejím námětem je realistický portrét malíře, který patřil mezi oficiální autory té doby. Tedy námětově se jedná o dílo, které souznělo s politickými i uměleckými požadavky tehdejší doby. Zároveň se ale jedná o medailérskou práci, jejíž výtvarné a řemeslné kvality nemůžeme popřít ani dnes.

Autorkou medaile vytvořené u příležitosti jmenování malíře zasloužilým umělcem je sochařka a přední medailérka Marie Uchytilová-Kučová, která se z velké části ve svém díle věnovala protiválečné tematice. Nebýt krádeže plastiky z Pomníku dětských obětí války v Lidicích v roce 2010, kdy bylo sochařčino jméno medializováno nejvíce, bude ji znát pouze několik málo zájemců o události druhé světové války nebo numismatiků. Prvních třicet soch bylo v Lidicích instalováno v roce 1995, poslední byly odhaleny 10. června 2000, třicet let po zahájení práce a jedenáct let po smrti autorky. Marie Uchytilová-Kučová začala na konci šedesátých let bez objednávky, jen z vnitřní potřeby, pracovat na pomníku lidických dětí. Akademická sochařka se svým manželem Jiřím V. Hamplem modelovala postupně až do své smrti symbolické sochy všech 82 dětí zabitých v likvidačním táboře v polském Chelmnu. Záměrně nevytvářela věrné podobizny, aby srdce přeživších matek nebyla dále drásána, ale aby její dílo bylo chápáno jako pomník všem dětským obětem válečných hrůz. Numismatici ji zase znají jako autorku mnoha prací vytvořených přímo pro numismatickou společnost, ale především jako autorku první koruny československé. V roce 1956 vyhrála veřejnou soutěž na podobu jednokorunové mince. Mladá žena sázející v pokleku lípu zdobila nejpoužívanější české platidlo téměř třicet let.

Zdroj:

 

Wikipedie

O. Hanel, Barevný svět Otakara Nejedlého, kat. výstavy, ISBN 80-7056-128-9, ČMVU, 2005
2016

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU