Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
duben 2012

Sestra Máňa, kolem 1910

Václav Špála (24. 8. 1885 - 12. 5. 1946)

štětcová kresba tuší, papír světlehnědý tónovaný, 304 x 227 mm

značeno neznačeno

inv. č.: K 2352

Václav Špála se narodil ve Žlunicích u Nového Bydžova v rodině cihlářského mistra. Měl dalších osm sourozenců, mezi nimi i sestry Máňu a Barču, které zachytil na kresebných studiích. Ty se dnes nacházejí v libereckých sbírkách. Sestra Barča je zachycena na štětcové kresbě tuší s názvem Sedící žena (Barča šije) z roku1908. Jednu z kreseb zachycujících sestru Máňu vám nyní představujeme.

Otec Špála tragicky zahynul a matka se o děti starala sama. Přestože museli žít skromně, Václav Špála na dětství vzpomínal jako na šťastné období, z něhož ještě dlouho čerpal. Ovšem otec byl velmi prozíravý a dopřál dětem studia. Václava, který se od mládí netěšil dobrému zdraví a nejraději si kreslil, dal vyučit uměleckým zámečníkem. Po ukončení studia, roku 1902, se mladý Špála neúspěšně hlásil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Navštěvoval tak alespoň soukromou malířskou školu Ferdinanda Engelmüllera a o rok později byl konečně přijat na Akademii výtvarných umění. Zde se setkal s mnoha osobnostmi, které později ovlivnily vývoj českého výtvarného umění – zejména se členy skupiny Osma (E. Filla, W. Nowak, O. Kubin, B. Kubišta aj.). Počátek 20. století byl v celé Evropě obdobím kvasu, v němž se rodily nové myšlenky, názorové proudy a potažmo výtvarné směry. Mladí umělci měli potřebu bojovat proti sentimentálnímu umění 19. století a svou revoltou navázali na snahy impresionistů a symbolistů. V jejich myslích se zrodily nové extravagantní směry jako expresionismus nebo kubismus a mladá generace umělců u nás tyto směry přijala jako horké novinky francouzského a německého umění. Příklonem k těmto -ismům dovršili boj proti opovrhované akademické malbě.

V tomto uměleckém bublajícím kotli se ocitl i Václav Špála. Přestože byl jako student Akademie v samém centru dění, byl stejně jako ostatní okouzlen novými směry přicházejícími z Francie a ovlivněn šokující výstavou Eduarda Muncha roku 1905 v Praze, držel se jakoby stranou. Jeho povahové rysy, ostýchavost vesnického chlapce a možná i chatrné zdraví zapříčinily, že jasně neformuloval své názory a neúčastnil se s ostatními jejich generačního vystoupení.

Roku 1902 se jeho rodina usadila v Sobotce na Jičínsku, kam za ní často z Prahy zajížděl. Špála trpěl plicní chorobou, kterou si jezdil léčit na Jadran, zejména před rokem 1910. V této době definitivně podlehl kouzlu kresby. Kreslil sice už jako dítě, ale nyní kresba v jeho tvorbě získala hlubší rozměr a novou roli. Sice se pokládal za malíře, ale kresbě přikládal zásadní význam. Uvědomoval si, že v ní se nejlépe rozpozná kvalita a charakter umělce a její role je v tvorbě každého autora stěžejní. Tehdy vznikla velká řada tušových kreseb štětcem s krajinnými motivy i rodinných záznamů, na kterých si ověřoval principy, které později uplatnil v malbě. Nejčastěji mu byly „obětí“ jeho sestry – Baruš, Máňa, Ančka, Fanča a Řina. Z let 1906–1910 známe mnoho rodinných vyobrazení, kreseb i olejů, na nichž si cvičil paměť na tvary. Takovými studiemi jsou i kresby Sestra Máňa a Barča šije ze sbírky liberecké galerie. Jedná se o jednoduché skici, na nichž ještě nejsou patrné hlavní znaky pozdějšího Špálova malířského vyjadřování. V době vzniku portrétu sestry Máni teprve začínal experimentovat s malbou, která se pro něj později stala charakteristická, tzn. s červeno-modrými plochami, které nanášel ve skvrnách po způsobu francouzských fauvistů. Začal malovat v prostorové zkratce a schematicky. K příklonu k moderním směrům též přispěla zásadní cesta do Paříže, kterou podnikl v roce 1911.

Z neduživého chlapce, jenž se držel vždy trochu stranou, se stal malíř, který se po zbytek svého života setkával s uměleckým i komerčním úspěchem a jehož styl se stal jedinečný a nezaměnitelný. Po silné kubistické lekci spojené s těsným přátelstvím s Josefem Čapkem, jež navázal kolem roku 1913, dále čerpal z principů fauvismu a kubismu. Jeho kytice ve váze, říční toky nebo koupající se ženy jsou typickými celoživotními náměty, v nichž uplatňoval svůj cit pro barvu a prostorovou zkratku.

 

 

Zdroj:

Jaromír Pečírka, Václav Špála – Figurální obrazy, kat. výstavy, Praha 1957

Naďa Řeháková, Václav Špála, kat. výstavy, Oblastní galerie v Liberci 1981
2016

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU