Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2012

Portrét dívky, kolem 1875

Franz Rumpler (4. 12. 1848 - 7. 3. 1922)

olej, dřevo, 39 x 31,5 cm

značeno vpravo nahoře: Rumpler

inv. č.: O 282

Franz Rumpler se narodil v rodině tachovského řezbáře betlémů. (Jeho bratr Johann Baptist 1845-1918 se posléze stal sochařem a řezbářem činným v západních Čechách.) V letech 1864-1871 studoval na vídeňské Akademii, krajinářství u Alberta Zimmermanna a figurální malbu u Eduarda von Engertha. Po ukončení studia se stal členem Společnosti výtvarných umělců Vídně. Pro jeho počáteční umělecký vývoj mělo velký význam přátelství s Hansem Makartem, s nímž - vedle Emila J. Schindlera a Rudolfa Ribarze - sdílel ateliér, a s nímž v roce 1875 navštívil Itálii. Jako 24letý získal na světové výstavě ve Vídni zlatou medaili za žánrový obraz Malý pacient. Pro jeho další krajinářskou orientaci se stal zásadní déle trvající pobyt v Paříži v roce 1879, opakující se v roce 1883, který mu zprostředkoval umělecký obchodník Charles Sedelmayer. Rumpler se mu za mecenášství odvděčil rozměrným plátnem, na němž namaloval paní Sedelmayerovou se čtyřmi dcerami. V roce 1884 se seznámil s Augustem von Pettenkofenem, o rok později nastoupil jako profesor na vídeňské Akademii, kde v letech 1897-1919 vedl třídu historické malby. V roce 1897 se konala jeho první velká výstava ve vídeňské Galerii Miethke, které k popularitě dopomohl svou návštěvou i rakouský císař Franz Josef I. Od roku 1904 se trvale zdržoval v Klosterneuburgu na severu Vídně, kde organizoval výtvarný život. Mimo jiné podporoval mladého Egona Schieleho, který v Klosterneuburgu vystavoval poprvé ve svém životě. Souborná výstava v mnichovském Glaspalastu v roce 1913 představila Franze Rumplera jako malíře se širokým záběrem, který se během svého života rovnoměrně věnoval malbě portrétů, figurálních i žánrových kompozic, krajin a zátiší, formálně přecházeje od realismu k impresionismu, po roce 1900 také k secesi a symbolismu. V roce 1908 obdržel Řád železného kříže III. třídy a v roce 1917 dostal titul dvorního rady. Na základě poslední vůle jeho manželky byla v roce 1931 uspořádána dražba malířovy pozůstalosti a všechen výtěžek byl věnován vídeňskému Ústavu slepců.

 

Oblastní galerie v Liberci spravuje ve svých sbírkách deset Rumplerových obrazů. Jejich provenience je dvojího původu, sedm obrazů, včetně uvedeného portrétu věnoval v roce 1904 sběratel a mecenáš Heinrich von Liebieg, tři zakoupilo město Liberec v roce 1927 v rámci nákupu početné sbírky pražského sběratele Ferdinanda Blocha.

 

V 70. letech Rumplerův malířský vývoj poznamenalo přátelství s o pět let starším Hansem Makartem, „knížetem rakouských malířů". Rumplerův rukopis v menších formátech se stal uvolněnější, jeho paleta byla obohacena o svěží a zářivé, zároveň vznešeně sametové tóny. (Pro své obrazy občas dokonce používal i zlacené pozadí, jako například na kompozičně podobném Portrétu dámy oproti zlatému pozadí, olej, dřevo, 53 × 40 cm, prodáno v aukční síni vídeňského Dorothea jako č. 239 dne 17. 2. 2010.) Pravděpodobně pod Makartovým vlivem začal rovněž malovat akty.

 

Obraz Dívčí hlava datujeme přibližně do roku 1875, protože patrně stejný model seděl malířovi i jako akt (Dívčí akt, kolem 1875, Národní galerie v Praze, olej, dřevo, 22 x 13 cm). Hlava dívky, jejíž ramena jsou zahalena do černého šátku, je znázorněna ze tří čtvrtin. Její světle rezavé vlasy určují celkový kolorit malby, který na první pohled připomíná oblíbený akord Tizianových červených hnědí. Dívčina porcelánově bílá pleť se výrazně odráží od pozadí. Lokálním nasvětlením obličeje získává pleť na průsvitnosti a jemnosti. Sochařská modelace obličeje je zdůrazněná především v patrii nosu a úst, v ostatních částech obrazu drobnopisný realismus plynule přechází do malířsky měkkého vyjádření s rozostřenými konturami. Tento měkce šerosvitný způsob malby pak Rumpler propracoval k dokonalosti ve svých portrétech z 80. let 19. století. Intimního charakteru díla je dosaženo zřeknutím se všech přebytečných detailů. Obraz tak nabývá ikonický status dívčího mládí a čistoty, pro něž byl pravděpodobně do Liebiegovy sbírky zakoupen.

 

Literatura:

Jiří Vykoukal, Franz Rumpler 1848-1922 / Mezi domovem a Vídní, katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Chebu, 2009.

Internetové zdroje:

http://www.mutualart.com/Events/Auctions/19th-Century-Paintings/702E4490B749B4DB/AuctionResults?Params=333736392C43757272656E74546162416C6961732C41756374696F6E526573756C74732C317C333831382C43757272656E74506167652C322C31&lotsArtist=87472D4F6E45A3AE&action=filter

vyhledáno dne 14. 2. 2013

 
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU