Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
únor 2012

Götz von Berlichingen, 1932

Rudolf Mather (25. 1. 1891 - 1. 10. 1975)

lept, papír, 244 x 212 mm

značeno

inv. č.: G9926

Rytíř Götz von Berlichingen se narodil v roce 1480 na rodovém hradě Jagsthausen nedaleko Heilbronnu. Pocházel ze starobylého, ale nepříliš významného švábského rodu, vyrůstal na dvoře císařského polního kapitána a markraběte Friedricha von Ansbach, v jehož službách také zahájil svoji vojenskou kariéru. Už jako devatenáctiletý bojoval ve švábské válce a vyznamenal se při obraně Thayngeru. O pět let později se účastnil války o landshutské dědictví, ze které si přinesl doživotní zmrzačení. V boji byl zasažen dělovou koulí pod pravé zápěstí a přišel o ruku. Nebyl by to však von Berlichingen, aby se se ztrátou jen tak smířil. Místo ztracené ruky si nechal zhotovit sice nákladnou, ale vcelku funkční železnou protézu. Odtud pramení jeho označení "Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand".

Dlouhá léta vedl Berlichingen soukromou válku proti městům Norimberk a Kolín nad Rýnem a také proti würzburskému biskupovi, který na něj dvakrát uvalil klatbu. Valný efekt to však nemělo. Až když pod vévodou Ulrichem von Württembergem otevřeně bojoval proti Švábské lize, byl Götz v r. 1519 zajat a tři roky pak vězněn v Heilbronnu. V selské válce v roce 1525 přijal Götz von Berlichingen velení sedláků ve franckém Odenwaldu. Sedláci jej jako bývalého velitele při potlačení selského povstání "Chudého Konráda" přijímali rozporuplně. Přesto Berlichingen vedl povstalecké houfy až do bitvy u Königshofenu, kdy v předvečer střetu správně zhodnotil vyhlídky sedláků a poněkud nerytířsky zmizel. Intuice jej však nezklamala a útěkem (byť nečestným) si zachránil život. Nějakou dobu se mu pak dařilo unikat, teprve v roce 1528 byl vojáky švábské ligy konečně dopaden a až do roku 1530 vězněn. Po propuštění vstoupil do císařské armády a v letech 1542 až 1544 bojoval za Karla V. proti Turkům a proti Francouzům. Svá poslední léta prožil poklidně na hradě Hornberg v Odenwaldu. 

Životní paměti rytíře Götze von Berlichingen byly knižně vydány v roce 1731 a ihned nadchly tehdy 21letého Johanna Wolfganga von Goetha. Díky tomu napsal svoji první tragédii: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand vznikal ve Štrasburku, kde Goethe studoval práva, ale zveřejnit se jej odvážil teprve na jaře 1773.

Lept Rudolfa Mathera přibližuje portrét středověkého rytíře z poloprofilu jako větrem a zkušenostmi ošlehaného staršího muže s prošedivělými vlasy a vousy, nechybí náznak části brnění. Grafika není datována, pravděpodobně však vznikla v roce 1932, kdy bylo připomínáno stoleté výročí od úmrtí Johanna Wolfganga von Goetha. Jeho pětiaktová hra o švábském rytíři, která se odehrává v několika časových a dějových liniích, je považována za nejvýznamnější dílo německého preromantického hnutí Sturm und Drang. Vedle Goethova výročí mohl být Mather při výběru tématu ovlivněn i kinematografií a stejnojmenným němým filmem natočeným v roce 1925 v Německu. Jeho hlavní představitel Eugen Klöpfer mohl být pomyslnou inspirací pro Matherovo výtvarné zpracování.

Rudolf Mather patří do okruhu německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska, kteří v době první poloviny 20. století tvořili nedílnou součást domácí umělecké scény. Narodil se 25. ledna 1891 v Horním Městě na severní Moravě. Po reálném gymnáziu nastoupil na vídeňskou Akademii výtvarných umění. Studia byla přerušena první světovou válkou a Mather je dokončil v roce 1919 v Praze. Toto absolutorium mu umožnilo vykonávat povolání učitele kreslení na reálce či gymnáziu, kterému se věnoval až do vysídlení po konci druhé světové války. Mather byl aktivním členem společenského uměleckého života na Olomoucku, byl členem spolku Metznerbund a vystavoval s ostravským Kunstringem. Od roku 1925 žil a tvořil v České Třebové. Ve volné tvorbě se zabýval především grafikou - lepty a dřevoryty. Ve dvacátých letech zpracovával především válečné zážitky z nechtěného tvrdého pobytu na Sibiři. Podobně jako řada dalších umělců prošel v tomto období i klasickými náboženskými tématy, které úzce souvisely s prožitými událostmi. Ve třicátých letech se věnoval především ztvárnění lidského osudu, vybíral si tematiku bezdomovců a žebráků. Jeho hlavním výrazovým prostředkem byla exprese a tvrdý popisný realismus.

Rudolf Mather byl odsunut do západní okupační zóny a usadil se v Neu Ulmu. Zemřel v říjnu 1975. Po druhé světové válce byl, podobně jako většina českých Němců, vymazán z domácího uměleckého a kulturního povědomí, o rehabilitaci jeho nesporných výtvarných kvalit se naposledy v roce 1991 pokusil Josef Maliva ve spolupráci s Městským muzeem v Moravské Třebové, které uchovává značnou část jeho volné umělecké tvorby.

Anna Habánová

Text o životě Götze von Berlichingen byl převzat z pořadu Českého rozhlasu Brno Ecce Homo - rytíř Gottfried, řečený Götz von Berlichingen

 
2016

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU