Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
leden 2012

Autoportrét, 1901–1905

Josef Václav Myslbek (20. 6. 1848 - 2. 6. 1922)

bronz, kámen, 100 x 100 cm

značeno neznačeno

inv. č.: P131

Tento slavný český sochař patří k vrcholným představitelům realistického sochařství nejen přelomu 19. a 20. století, ale českého umění vůbec. J. V. Myslbek se řadí do generace autorů, z nichž mnozí pracovali na výstavbě nebo výzdobě Národního divadla. Byla to doba národního uvědomění a umělci často čerpali své náměty ze slovanské mytologie. S ní se můžeme setkat také v dílech všech ostatních autorů tzv. Generace Národního divadla (např. malíři M. Aleš, V. Hynais, F. Ženíšek a sochař B. Schnirch), kteří se podíleli na výzdobě velkolepých kulturních stánků, jako bylo Národní divadlo, Národní muzeum nebo třeba Rudolfinum v Praze. J. V. Myslbek přispěl velkým dílem do dějin jak umění, tak národní identity. Je totiž autorem jednoho ze symbolu Čech - sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Tato plastika se řadí k vrcholům monumentální sochařské tvorby vůbec. K dalším známým pracím tohoto zakladatel novodobého českého sochařství patří též pomník Karla Hynka Máchy na Petříně nebo sousoší pro Palackého most v Praze (nyní na Vyšehradě).

Josef Václav Myslbek provedl svůj autoportrét v souladu se svými celoživotními tvůrčími záměry, tedy v duchu realismu. Toto dílo se řadí do jeho košaté portrétní tvorby - za svůj život vytvořil celou řadu sochařských portrétů (byst) mnoha významných osobností zejména 19. století, např. Františka Palackého nebo Bedřicha Smetany.

Josef Václav Myslbek se narodil do pražské rodiny malíře pokojů. S vlastní tvorbou začal v ateliéru sochaře Tomáše Seidana v Praze, pak regulérně studoval Akademii výtvarných umění v Praze. Tehdy totiž neexistoval sochařský ateliér, takže navštěvoval malířskou školu. Zásadní význam pro jeho tvorbu měla cesta do Paříže roku 1878, při níž navštívil Louvre a seznámil se s moderním francouzským sochařstvím. Navázal celoživotní přátelství s malíři Václavem Brožíkem a Vojtěchem Hynaisem, kteří právě v Paříži našli svůj druhý domov. Skoro celý život prožil Myslbek v Praze, kde se stal i profesorem. Nejdříve na Uměleckoprůmyslové škole a pak na Akademii. Tam učil až do odchodu do důchodu roku 1919. Zemřel v roce 1922 v Praze a je pohřben na vyšehradském Slavíně po boku velikánů české vědy, kultury a politiky.

Jeho sochařskou tvorbu lze rozdělit na idealizovanou (báje, historické náměty) a realistickou (tzv. monumentální realismus). V realismu uplatňoval zásady klasické harmonie, jak je vidět např. u plastiky kardinála Schwarzenberga v katedrále sv. Víta či Oddanosti ve vídeňském parlamentu. Již jsme se zmínili, že vrcholem Myslbekovy monumentálněrealistické tvorby je jezdecká socha sv. Václava. Na tomto díle pracoval průběžně dlouhá léta, od roku 1894, kdy byla vypsaná soutěž, až do své smrti. Myslbek byl velmi pilný tvůrce a intenzivně pracoval nejen kvůli obživě své početné rodiny. Zároveň byl ke své práci velmi kritický a dílo mnohokrát přepracovával, než s ním byl definitivně spokojen.
2016


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU