Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
prosinec 2011

K. H. Mácha, 1940

Jan Zrzavý (5. 11. 1890 - 12. 10. 1977)

litografie, papír, 320 x 270 mm

značeno vpravo dole tužkou: Jan Zrzavý

inv. č.: G 734

Českého básníka Karla Hynka Máchu (1810 - 1836) vyobrazil mezi mnohými jinými i neméně slavný český malíř a grafik Jan Zrzavý. Životní osudy Máchy i jeho nejslavnější dílo lyricko - epická báseň Máj jsou notoricky známé. Stejně jako fakt, že Máchovu autentickou podobu neznáme. Jistým vodítkem může být pouze načrtnutý autoportrét. Jeho obličej nebyl nikdy zachycen soudobým umělcem v obraze, kresbě ani soše. Známá je legenda o tom, že se v kapličce sv. Jana Křtitele na nádvoří hradu Valdštejna nachází jeho kryptoportét,, který vyhotovil Karel Vítězslav Mašek podle popisu Hynkova bratra Michala. Že jde opravdu o legendu svědčí fakt, že Hynkův bratr Michal, který se sice v okolí hradu opravdu pohyboval, zemřel roku 1871 a malíř Mašek se narodil roku 1865.

V průběhu času se mnoho umělců pokoušelo zachytit podobiznu slavného básníka. Byli jimi např. malíř Mikoláš Aleš, malíř a grafik Zdeněk Sklenář, sochař Ladislav Zívr nebo grafik Vratislav Kulhánek. Většinou ho zobrazovali jako rozervaného muže s tajemným a zasmušilým výrazem, jehož tvář byla pokryta vousem a hlavu mu zahaloval širák. Jasný prototyp romantického hrdiny. Dokonce vznikla i rekonstrukce podoby podle výzkumu jeho lebky, která byla učiněna tehdejšími nejmodernějšími technologiemi v 80. letech profesorem Emanuelem Vlčkem. Ve spolupráci s tímto slavným antropologem vytvořil akad. soch. Milan Knobloch dvě bysty, které lze považovat za věrné rekonstrukce básníkovy podoby.

Imaginární portréty vznikaly většinou u příležitosti výročí Máchova narození nebo úmrtí, nového vydání Máje a nebo v období druhé světové války, kdy se umělci často uchylovali do české minulosti a vybírali si nacionální témata. Přispělo k tomu i stěhování básníkových ostatků z Litoměřic na Veleslavín v roce 1939, což se stalo národní manifestací. Mezi nejznámější díla nesporně patří jeho pomník z pražského Petřína, jehož autorem je Josef Václav Myslbek. Mácha se dostal i na poštovní známku a to dokonce hned dvakrát. V roce 1936 při příležitosti 100 výročí úmrtí byl vzorem právě petřínský pomník a v roce 2010, v roce 200 výročí básníkova narození, vytvořil akad. soch. Jan Kavan jeho naivizující portrét. Ponechal mu všechny jeho typické znaky a atributy: lehce zvlněné vlasy pod romantickým kloboukem, výrazné lícní kosti a nadočnicové oblouky, orlí nos, neoholenou tvář a dlouhý plášť přehozený přes rameno. Tato podobizna od Jana Kavana je zároveň posledním jeho vyobrazením.

Jan Zrzavý, řadící se do meziválečné avantgardy a jeden z nejoriginálnějších českých malířů 20. století vůbec, se stal v pohnutých válečných letech rovněž autorem ilustrací k Máchovu Máji. V rámci této zakázky vytvořil i autorův imaginární portrét. Vyobrazení se nese v duchu Zrzavého poetiky a vyznávané estetiky. Máchova tvář téměř nenese známky života. Jako bychom měli před sebou jakousi esenci, náznak jeho podoby zahalený časem a nevědomím. Romantismus, pojem, který se stal neodlučitelným od Máchova jména, je zde zastoupen lunou v úplňku a rozvalinou hradu v pozadí. Mácha v Zrzavého pojetí je téměř nadpozemská bytost s jemnými rysy a melancholickým výrazem. Život do kompozice přinášejí pouze vlající zvlněné prameny vlasů.
2016

listopad 2017 - Radnice v Liberci

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU