Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
listopad 2011

Portrét architekta Čeňka Vořecha, 1919-1920

Josef Šíma (19. 3. 1891 - 24. 7. 1971)

olej, karton, 42,5 x 26,5 cm

značeno vpravo dole Šíma

inv. č.: O 1619

Malíř Josef Šíma (19.3.1891 Jaroměř - 24.7.1971 Paříž) bývá charakterizován přívlastky začínající na nej - patří k nejpozoruhodnějším, nejoblíbenějším, ale i nejdražším malířům tzv. klasické moderny. Dílem Čech, dílem Francouz, který podobně jako František Kupka prožil několik desítek let ve Francii, nicméně vztah s rodnou zemí udržoval až do konce svého života.  

 

V období 1904-1909 žil s rodiči v Brně, kde se jeho otec stal profesorem kreslení. Od roku 1909 začal studovat na UMPRUM v Praze, v letech 1911-14 na AVU v Praze u prof. Vlaho Bukovace a prof. Jana Preislera. Od roku 1913 na popud svého otce, malíře a architekta, studoval stavební inženýrství nejdříve na ČVUT v Praze, potom pokračoval na VUT v Brně. Studium bylo přerušeno v roce 1914 válkou. Od roku 1918 působil tamtéž jako asistent technického kreslení u prof. Ferdinanda Herčíka. Koncem roku 1920 odjel s architektem Bedřichem Feuersteinem do Francie a pracoval v ateliérech na výrobu vitráží v Hendaye jako kreslič. Přítel architekt jej seznámil s purismem a jeho protagonisty - Amédée Ozenfantem a Le Corbusierem. V roce 1923 se oženil s Nadine Germain a trvale se usídlil ve Francii, kde o tři roky později získal občanství.

 

Ve dvacátých letech byl v Čechách postupně členem Devětsilu, účastnil se výstavy Tvrdošíjných v Praze (1921) a dále se stal členem Skupiny výtvarných umělců v Brně (1922) a členem  Umělecké besedy (1930). Ač byla jeho imaginativní tvorba velmi blízká surrealismu, do České surrealistické skupiny, která vznikla v roce 1934, přijat nebyl, kvůli jeho poněkud odlišnému výkladu umělecké tvorby. Ten sdílel s členy skupiny Grand Jeu (Vysoká hra), jež vznikla v Paříži v roce 1928, a jejímž principům zůstal Šíma ve své tvorbě věrný až do konce života. Hlavním tématem jeho tvorby se od této doby stalo světlo, „nikoliv jako fluidum osvětlující předměty, ale jako síla, tvořící existenci předmětů".

 

Svou tvorbou dal Šíma novou náplň klasickému malířskému druhu - krajinomalbě, ale i portrétu. K portrétování se během života vracel v několika vlnách, téměř vždy námětem jeho portrétů byli přátelé či lidé velmi blízcí, například Jiří Voskovec, 1912, bratr Jiří, 1913-1914, Bedřich Feuerstein, 1921, Jan Zrzavý, 1925, Pierre Jean Jouve, 1925, členové skupiny Grand Jeu, 1929, Zuzka Zguriška, 1933. Portrét architekta Čeňka Vořecha vznikl v letech 1919-1920[1], kdy měl Šíma ateliér v Březinově ulici v Žabovřeskách, Vořechově rodišti.

 

Vztah Josefa Šímy k architektu Vořechovi byl postaven na uznání architektových kvalit a jeho směřování k modernímu stavitelství. Společným rysem těchto dvou osobností bylo tíhnutí k jasnému konstruktivistickému prostorovému vyjádření a záliba v hlubším filozoficko-duchovním chápaní života a světa. Jako zajímavost lze uvést jejich společný zájem o slovenské umění a krajinu[2].

 

Čeněk Vořech (19.7.1887 Žabovřesky u Brna - 9.11.1976 Praha) byl architekt, grafik a kreslíř. Studoval na UMPRUM v Praze (1908-1910) u Jana Kotěry. Stavěl povětšinou nájemní a rodinné domy v puristickém a funkcionalistickém stylu (z jeho četných prací lze vzpomenout například Ladovu vilu v Hrusicích, 1933, nebo funkcionalistický rodinný dům v ulici Na Míčance v Praze-Dejvicích, 1934), věnoval se návrhům divadel (návrh Divadla Na Prádle, 1923), interiérové tvorbě a sakrálním stavbám (kaple sv. Terezie v Praze-Kobylisích, 1936), zúčastnil se četných architektonických soutěží (soutěž na brněnské Národní divadlo, 1910, a olomoucké Hanácké divadlo, 1920-1922, pražský pomník Jana Žižky, 1913) a zabýval se rovněž esejistickou tvorbou.

 

Spolupráce Šímy a Vořecha se odehrávala na poli spolkové činnosti. Kulturní vrstvy Brna se sdružovaly v Klubu přátel umění, který zahrnoval vedle výtvarných umělců také literáty. V roce 1919 byl na popud Čeňka Vořecha přejmenován na Klub výtvarných umělců Aleš a Josef Šíma se stal jeho jednatelem. Veřejnosti se Klub poprvé představil výstavou v listopadu 1919 v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně. Další výstavy Klubu Aleš v roce 1920 byly v Hodoníně a v Prostějově a Šíma se účastnil všech.

 

K architektuře měl Josef Šíma hluboký vztah nejenom díky rodinnému prostředí, ale i studiu na technice, které v něm probudilo zájem o matematiku a deskriptivu a mohl tak objevovat, řečeno jeho vlastními slovy, „matematickou strukturu univerzální harmonie". Šíma dále obdivoval dílo Augusta Perreta, jednoho z prvních architektů, který se zajímal o beton a železobeton a jeho využití v architektuře a stavebnictví, o čemž svědčí mj. Perretův portrét s Eiffelovou věží v pozadí z roku 1922.

 

Na základě tohoto zájmu v letech 1919-1920 Šíma vytvořil soubor kreseb a maleb s tématem města a světa techniky, po formální stránce hlavně expresivní, částečně však i primitivistický a futuristický. Soubor tak souzní i s portrétem Čeňka Vořecha, který je radikálně expresionistický. Výsledný živý dojem je zvyšován i používáním obráceného konce štětce. Světlo je chápáno ještě klasicky - prozatím obličej pouze osvětluje, nevyvěrá z něj tak, jak tomu bude u portrétů namalovaných v letech 1928-1935. Portrét zaujme rovněž podobou portrétujícího a portrétovaného. Při pohledu na něj se nemůžeme ubránit dojmu, že nahlížíme na podobiznu samotného Šímy.

 

Literatura:

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 Vil-Vz, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2009

Jana Šálková, Josef Šíma (kat. výst.), Národní galerie v Praze, červenec-září 1992

Josef Šíma, Obrazy a kresby (kat. výst.), Národní galerie v Praze, květen-červen 1968

Internet:

http://www.theatre-architecture.eu/cs/internetove-museum/?theatreId=192
2016

říjen 2017 - Krajina s mraky

září 2017 - Letní noc

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU