Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
září 2011

Lorenzo de´ Medici Il Magnifico, 2001

Jiří Dostál (1.10.1945 - )

medaile, litý bronz, 15 x 15 cm

značeno

inv. č.: P 303

Jiří Dostál studoval na SUPŠ sklářské v Železném Brodě a na VŠUP v ateliéru prof. Stanislava Libenského (1964-1970). Zpočátku pracoval jako návrhář Jablonexu, později jako samostatný výtvarník. Od roku 1990 působí jako pedagog na SUPŠ v Jablonci na Nisou, od roku 1991 do dnes jako její ředitel. Zasloužil se o rozšíření studijního zaměření školy o nový obor Propagační design a o zavedení vyšší odborné školy se studijním oborem Ražená mince a medaile. Ve všech oborech nabídl studentům prohloubenou výuku v malířské a kresební přípravě i v dějinách výtvarného umění. Kromě medailérské a pedagogické práce se věnuje také malbě a kresbě.

Tradice novověké portrétní medaile vznikla v renesanční Itálii. Dle pramenů ji v první polovině 15. století obnovil Leonell de´ Este, aby se jí pak ve velkém věnovali Cenninno Cennini, Pisanello a další umělci. Medaile byly zprvu převážně ražené, později se prosadil způsob lití. Pisanello vytvořil typ medaile, kde je na aversu zpodobena osoba z profilu a na reversu výjev zasazený do krajiny, vztahující se k životu portrétovaného. Nedílnou součástí medaile je i signatura autora, což vypovídá o sebevědomí renesančního umělce. Velmi důležitou roli v kompozici hrála typografie, typ i umístění písma vždy byly pečlivě vybírány. Medaile sloužily především reprezentativním, ale i komemorativním účelům.

Jiří Dostál vychází z uvedeného typu Pisanellovy medaile. Na aversu je umístěn portrétní profil jednoho z nejznámějších světových mecenášů a všestranných podporovatelů umění, Lorenza de´ Medici (1449-1492). Sochař podobiznu vytvořil podle Lorenzova posmrtného portrétu, jež namaloval Giorgio Vasari. Il Magnifico (Velkolepý) se dívá na siluetu Florencie s jejími hlavními dominantami, na radniční věž a na střechu chrámu Santa Maria del Fiore, o jehož výzdobu průčelí se před svou smrtí zasazoval. Na pravé paži Lorenza je umístěná signatura v podobě velkého písmene T a datování, čímž upomíná na příbuzenský vztah Jiřího Dostála k Josefu Tulkovi, českému malíři generace Národního divadla, který svou životní pouť ukončil v Itálii.

Lorenzo de´ Medici pocházel z rodu významných a nesmírně bohatých bankéřů, kteří se ve Florencii usadili ve 12. století a v průběhu 15. století získali nad ní absolutní vládu. Po smrti svého otce Piera (1469) vládl nejdříve se svým bratrem Giulianem, od jeho smrti v roce 1478 sám. Tento „náruživý milovník umění a příznivec věd" navazoval na  skvělou tradici započatou svým dědečkem Cosimem de´ Medici. Cosimo, ač bankéř, se živě zajímal o současné i starší umění a kulturu obecně. Knihovnu, kterou založil (mimochodem první a největší veřejní knihovnu v té době), Lorenzo obohatil o další, především antické svazky. Lorenzo rovněž pokračoval v podpoře platonské akademie založené s pomocí Cosimovou Marsiliem Ficinem. Ve svém paláci měl početnou sbírku antických soch, kterou mj. nabídl jako studijní materiál Michelangelovi. Věnoval se i skládání básní, z nichž nejznámější pojednává o soustředění se na přítomný okamžik života. (Mladost, radost přelíbezná, /která prchá po všech všady, /hrej, čí srdce k tanci ladí, /co dá zítřek, nikdo nezná.)

Nicollo Machiavelli píše, že v Itálii nebylo člověka, jehož smrt by pozůstalí želeli tolik jako Lorenzovu: „Samotné nebe dávalo zjevná znamení, že jeho smrt bude začátkem velkých neštěstí; mezi jinými byl vrchol katedrální kopule zasažen tak mohutným bleskem, že se velká část stavby k údivu a zděšení všech zřítila." Pravdou je skutečnost, že Lorenzova smrt v roce 1492 těžce dolehla minimálně na řadu výtvarných umělců, například z jeho domu odešel Michelangelo, který zde pobýval od roku 1489, a řada soudobých florentských malířů, včetně Botticeliho, postupně ztratila velkou část svých zakázek.

Jiří Dostál ve své volné tvorbě vytvořil řadu litých medailí, které by mohly nést souhrnný název Pocta italskému umění. Jsou mezi nimi medaile s náměty italských měst (Florencie, Řím) i portrétní medaile italských umělců (Michelangelo, Tizian, Carravagio, Bernini) a další. K nim náleží i medaile státníka s vytříbenou schopností diplomacie, bankéře a básníka Lorenza de´ Medici, realisticky zpodobeného jako muže znaveného pohnutými životními zkušenostmi, který však přesto neztrácí svou vizi Florencie jako nových Atén, kde opět kvete filozofie, poezie a krása.

 

Literatura:

Niccolo Machiavelli, Florentské letopisy, Praha 1975
2016

srpen 2017 - Krajina 20. století

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU