Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
srpen 2011

Thomas Howard, lord z Arundelu, 1743

Jacobus Houbracken podle Rubense (25. 12. 1698 - 14. 11. 1780)

rytina, papír, 350 x 240 mm

značeno P. Rubens pinx. J. Houbracken sculp. Amst. 1743

inv. č.: G02590

Portrét Thomase Howarda, lorda z Arundelu, od významného nizozemského rytce Jacoba Houbrackena pochází z početné grafické kolekce starých mistrů 15. až 19. století, která je součástí liberecké sbírky. Především díky odkazu jabloneckého lékaře Antona Randy (1864-1918) se grafická sbírka rozšířila o tisky slavných autorů raného novověku nizozemské, německé, francouzské a italské provenience. Mezi takové patří i práce Jacoba Houbrackena.

 

Jacobus Houbracken (1698-1780) se narodil v Dordrechtu, malebném městečku jihovýchodně od Rotterdamu, které se stalo v průběhu času rodištěm či domovem mnoha malířů. Mezi jinými zde v závěru 19. století také pobýval Eugen Boudin, jenž zde vytvořil řadu skvělých pohledů na moře a přístav, z nichž je řada k vidění ve stálé expozici galerie. Otec Jacoba, Arnold, byl také malířem. Kolem roku 1709 se s rodinou přestěhoval do Amsterodamu za svým mecenášem. Věnoval se širokému spektru námětů, od historické malby přes mytologické a biblické výjevy až po krajinomalby a portréty - ovšem vždy v duchu akademické malby. Jacobus po otci zdědil nadání a lásku k umění. Časem se vypracoval na nejslavnějšího umělce v Amsterodamu. Věnoval se výhradně portrétní tvorbě. Ovšem ne jako malíř, ale jako rytec. Postupně se díky studiu ryteckého umění starých mistrů vypracoval na špičku v oboru. Jeho jméno je spojeno především s velkým projektem Portréty největších osobností britských dějin, který byl vydáván po částech v Londýně v letech 1743-1752. Mezi vyobrazené patřili např. William Shakespeare, Isaac Newton, Sir Francis Drake nebo manželky krále Jindřicha VIII. Kromě zachycení individuality každého portrétovaného Houbracken podobizny doplnil vinětami a předměty symbolizujícími přednosti a charaktery jednotlivých postav.

 

Z této série pochází také portrét lorda, diplomata, mecenáše a sběratele umění Thomase Howarda (1585-1646), syna zchudlého šlechtice. Howard se dobře oženil s Alatheou Talbotovou - ta zdědila veliký majetek, díky němuž se mohl také později věnovat svým bohulibým zálibám. Tento muž cestoval ve službách krále Karla I. jako diplomat. Ovšem více než jako politik se stal známým jako mecenáš a sběratel umění s výjimečným vkusem, jejž si vytříbil na cestách po Evropě. V jeho sbírce se nacházela díla umělců, jako byli Leonardo, Parmigianino nebo Holbein, a zejména vynikala jeho sbírka antických soch. Za svůj život nashromáždil 700 obrazů, nespočet knih, tisků, kreseb, šperků a dalších starožitností. Rovněž podporoval žijící umělce. Vedle architekta Inigo Jonese také Rubense, van Dycka nebo našeho Václava Hollara. Za jeho života ho portrétoval zejména Anton van Dyck, dvorní královský malíř, ale také Petr Paul Rubens. Podle jeho portrétu vytvořil Jacobus Houbracken i tento grafický list. Roku 1642 Howard doprovázel princeznu Marii při sňatku s Williamem II. Oranžským do Holandska. Rozhodl se, že se nevrátí zpět do Anglie, a usadil se poblíž Antverp. Později přesídlil do italské Padovy, kde také roku 1646 zemřel.

 

Lord Arundel je vyobrazen tradičním barokním způsobem. Jeho podobizna je zasazena do oválného honosného rámu, okolo něhož splývá drapérie. Na soklu, který nese rám s portrétem, je pak veliký štít s jeho jménem. Na jeho zálibu ve sběratelství upozorňují busty a figurální kresby, které k portrétu přiléhají vlevo dole. Sám lord je vyobrazen jako vážený muž v bohaté kožešině, košili s širokým límcem a řádem na krku.
2016

červenec 2017 - Bukový les

červen 2017 - Ranní toaleta

květen 2017 - Cirkus

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU