Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
květen 2011

Portrét Milči Mayerové, 1912

Hugo Boettinger (30. 4. 1880 - 9. 12. 1934)

olej, plátno, 178 x 97 cm

značeno

inv. č.: O 1742

Hugo Boettinger studoval v letech 1899-1902 na pražské akademii u Maxe Pirnera, další tři roky prožil na studijních cestách ve Francii, Itálii, Holandsku, Belgii a Anglii. Okouzlen hudbou stýkal se s českým hudebním světem a stal se tak autorem řady portrétů skladatelů, dirigentů a hudebníků, zaujetí tancem jej přivedlo k používání tanečních kreací v alegorických figurálních kompozicích v salonním nebo akademickém duchu. Více než malíř byl však Boettinger známý jako kreslíř a grafik, soubory jeho litografií byly vydány i tiskem, např. cyklus Amor a Psyché. Ze všeho nejvíce však umělce proslavily jeho karikatury, které vycházely pod přezdívkou Dr. Desiderius.

Boettingerův učitel Max Pirner byl malířem romantického symbolismu a určitý druh tohoto symbolismu lze spatřovat i v uvedeném portrétu. Výběrem bělostných šatů malíř zdůrazňuje zálibu teprve jedenáctileté Milči, vlastním jménem Milady Mayerové (1901 - 1977) v klasickém baletu. Portrét zajisté měl utvrdit mladou nadějnou tanečnici, mimochodem malířovu neteř, v její profesionální orientaci. Mimořádný půvab dívenky způsobil, že malíř ji portrétoval několikrát, o čemž svědčí například další obraz Hlava děvčátka, (prodaný v roce 2002 aukční společností Art Consulting Brno).

Dívenka zpodobená v životní velikosti sedí v ateliéru na soklu pokrytém dekorativním šátkem. Sokl je však příliš vysoký a tak nohy obuté v bílých střevících jen stěží dosáhnou na zem, na místo, které sdílí se svým zvířecím přítelem. Její držení těla je uvolněné, nestrojené, ukázkově antiakademické, dětsky čistý pohled upírá přímo na diváka. Široký slaměný klobouk opřený o sokl prozrazuje, že obraz byl vytvořen v letních měsících. Letní vzduch prosycený vlhkostí rozostřuje i část malby na obraze, která tak prozrazuje poučení luminismem. Jedenáct let poté již Milča Mayerová vystupovala ve hře Sen noci svatojánské v Městském divadle na Královských Vinohradech.

Tato umělkyně patří mezi nejznámější tanečnice počátku vývoje moderního výrazového tance u nás. Zejména ve dvacátých letech žila v těsném sepětí s českou avantgardou, v tanci využívala prvky poetismu, například ve své slavné choreografii k Nezvalově Abecedě z roku 1926, prvky dadaismu i surrealismu. V rámci premiéry Vest Pocket Revue V + W v roce 1927 tančila spolu se Sašou Machovem horkou taneční novinku - charleston. Jako host vystupovala v Národním, Osvobozeném i Vinohradském divadle, spolupracovala s významnými režiséry, jako byli například Emil František Burian, Jiří Frejka a Jindřich Honzl, ale i skladateli, jako byl Erwin Schulhoff.Ve třicátých letech si nechala postavit v Nespekách funkcionalistický Letní dům se soláriem od Jaroslava Fragnera.

Literatura:

Marie Rakušanová, Bytosti odjinud, Academia Praha 2008, s. 45

Martina Procházková, Milča Mayerová, in: http://avantgarda.dejinydivadla.cz/milca-mayerova
2016

duben 2017 - Vstupte!

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU