Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
duben 2011

Vlastní podobizna en face, 1907

Max Švabinský (17. 9. 1873 - 10. 2. 1962)

suchá jehla, papír, 238 x 152 mm

značeno

inv. č.: G10610

Malíř a grafik Max Švabinský se řadí k velikánům českého výtvarného umění 20. století. Jeho aktivní dráha umělce započala v závěru 19. století, rozvíjela se v období secese a moderny a pokračovala přes obě světové války tak, aby se završila po více než půlstoletí pilné práce na počátku 60. let. Po celou dobu ho provázely šťastné a příhodné osobní i pracovní podmínky, což ho také předurčilo k pobytu na společenském výsluní, zájmu oficiálních představitelů a státním zakázkám. Díky silné osobnosti a tvrdé práci obhájil svůj celoživotní estetický názor nesoucí se v duchu akademismu, historismu a secesního symbolismu. Max Švabinský, nositel titulu národní umělec, byl autorem stěžejních děl českého výtvarného umění jako např. kolorované perokresby Splynutí duší (1896), rozměrné olejomalby Chudý kraj (1899) nebo návrhů na vitráže do chrámu sv. Víta v Praze (1937 - 1939).

 

Grafická tvorba Maxe Švabinského se rovným dílem dělí mezi figurální a přírodní tématiku. Z jeho zachycení krajinných zákoutí  a přírodních impresí je nutné upozornit na vynikající drobné lepty z počátku 20. století, které zachycují většinou letní atmosféru v krajině. Naopak monumentální jsou slavné grafické listy  Letní den (1907) a Letní noc (1912). Velkou kapitolu také tvoří litografie z dob, kdy už zažíval výsady slavného a váženého umělce - většinou pohledy na horskou krajinu Muráňské vrchoviny, Nízkých Tater a Českého Ráje. Závěr života pak patřil chvějivým impresím z Chodovské zahrady, v níž prožíval svoje poslední dny.

Také portrétní tvorba ho provázela od počátku a to jak v malbě, tak i grafice. Bylo příhodné si vybírat modely ve svém nejbližším okolí,  a tak se ve Švabinského díle nejprve nejčastěji objevuje tvář jeho babičky (Babička, 1901; Babička v shawlu, 1906; Babička se psem Jelivášem, 1906). Vrásčitou tvář staré ženy, v níž se zračí těžkosti života i smíření, podal vynikajícím způsobem stejně tak jako další portréty. Nelze pochybovat o jeho dokonalém řemeslném zpracování všech jeho děl. Vedle technického umu je ale také třeba zdůraznit Švabinského vhled do jednotlivých portrétovaných osobností a snahu o vyjádření jejich psychologie. Vedle své babičky samozřejmě portrétoval i další členy rodiny, tvořil skupinové podobizny, ale také nezapomínal na osobnosti stojící tak trochu stranou. Nelze se nezmínit o slavné mezzotintě Bílá kamélie (1910), na níž vyobrazil svoji milenku, baronku Sidonii Nádhernou, nekonvenční osobnost a múzu mnoha intelektuálů té doby, kterou pak ještě několikrát portrétoval. Max Švabinský byl zároveň tvůrcem portrétní galerie českých politiků, umělců a vědců (např. perokresba Jaroslav Vrchlický, 1896; litografie Jan Neruda 1901; dřevoryt Josef Mánes, 1917). Ve 40. a 50. letech rovněž vytvořil řadu rutinně provedených litografií s portréty tehdy profanovaných osobností českých dějin a současných představitelů elity národa - vědců, umělců i politiků. Rovněž je důležité zmínit, že Švabinského portrétní tvorbu znala široká veřejnost. Byl totiž autorem návrhů na známky a bankovky.

 

Během svého života vytvořil také několik grafických autoportrétů. Na tom z roku 1907, vytvořený technikou suché jehly, se Švabinský představuje jako sebevědomý mladík plný energie a vizí do budoucna. Ovšem jeho nejznámější autoportrét pochází z 50. let. Sám sebe vyobrazil jako muže stále ještě plného životní i tvůrčí síly, s šibalským úsměvem člověka, který zná své pevné místo ve společnosti. Svoje postavení uznávaného umělce symbolicky vyjádřil tím, že se zachytil při práci - s perem v ruce, brýlemi, skrze něž se dívá s nadhledem zkušeného muže, mohutným pečetním prstenem odkazujícím na jeho vysoké postavení a sklenkou vína nastiňující pohodu a uvolněnost.
2016

březen 2017 - Bez názvu

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU