Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
březen 2011

Portrét malíře Pettenkofena, 1879

Franz von Lenbach (13. 12. 1836 - 6. 5. 1904)

olej, plátno, 59 x 46 cm

značeno vpravo dole F. Lenbach

inv. č.: O 00199

Mnichovský portrétista Franz von Lenbach patří k nejznámějším německým malířům. Více méně samouk, poučený důkladným studiem starých mistrů, maloval portréty lidí z nejrůznějších společenských vrstev. K jeho modelům patřil například císař Wilhelm I., kancléř Bismarck, maršál Helmuth von Moltke, ale i výtvarní umělci, skladatelé, architekti a šlechtická a podnikatelská elita. Na všechny působila jeho charismatická osobnost světoběžníka, příjemné vystupování a cit pro estetické ztvárnění interiéru, což dokládá i česká krajinářka Zdenka Braunerová, která se s malířem sešla v jeho římském ateliéru.

 

Lenbach namaloval četné portréty německých a rakouských malířů, první již koncem šedesátých let 19. století. V roce 1868 namaloval portrét Wilhelma Riedela, dnes nezvěstný. Na počátku sedmdesátých let jej Hans Makart, bývalý spolužák z třídy Karla Theodora von Pilotyho, uvedl do společnosti vídeňských umělců, jako byli například Victor Tilgner, Franz Rumpler, August von Pettenkofen, Eugen Jettel a další. Lenbachovi se ve Vídni zalíbilo natolik, že tam měl několik let vlastní ateliér.

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že Lenbach a Pettenkofen byli protiklady: Lenbach byl zázračným dítětem gründerské doby, družný, ve společnosti oblíbený, proslulý mj. jako zdatný organizátor „kostýmových slavností", kdežto August von Pettenkofen (1822 Vídeň-1889 tamtéž) se společnosti spíše stranil, během svého života neměl, na vlastní přání, žádnou výstavu, ale přesto byl jmenován čestným členem amsterodamské i mnichovské Akademie a roku 1866 se stal řádným členem vídeňské Akademie, kde později také získal profesuru. S Lenbachem zato měli společnou vášeň pro cestování: Lenbach dlouhodobě pobýval kromě Mnichova také ve Vídni a v Římě, podnikl cesty do četných zemí Evropy i Afriky, Pettenkofen žil střídavě ve Vídni, v Paříži, v Szolnoku a v Benátkách. Lenbach namaloval Pettenkofena dvakrát, poprvé en face v roce 1879, pět let po Pettenkofenově nobilitaci, podruhé z profilu v roce 1883. (Ve stejném roce pak Pettenkofen namaloval výtečný impresionistický obraz Lenbachovy zahrady.)

 

Portrét malíře Pettenkofena byl původně namalován olejem na lepenkové desce, na jejímž rubu se nacházela Podobizna mladé dámy. Z tohoto důvodu byla deska v roce 1961 rozdvojena na dva samostatné obrazy. Oba portréty sloužily jako skici, proto je na nich znát techniku Lenbachovy neoficiální malby, totiž rychlou, energickou práci štětce s vícevrstvou lazurní barvou. Pettenkofen je na libereckém obrazu zachycen do pasu, sedící v tmavorudém křesle. Jeho obličej se odráží od bílého límečku košile, světlešedé oči s pronikavým pohledem působí dílem rozhodně a dílem plaše. Vše ostatní v obraze, modelace kabátu, rukou i pozadí, je přitlumeno tak, aby vynikl oduševnělý výraz tváře.

 

Obraz zakoupilo v roce 1910 město Liberec z peněz Liebiegovy nadace a nelze než obdivovat akviziční prozíravost městských nákupčích, kteří tímto počinem vhodně doplnili početný konvolut Pettenkofenových děl darovaných v roce 1904 Heinrichem von Liebiegem.   

 

Literatura:

Sonja von Baranow, Franz von Lenbach: Leben und Werk, DuMont Buchverlag Köln, 1986.

Vlastimil Vinter, Poklady liberecké galerie, Severočeské krajské nakladatelství Liberec 1964.
2016

únor 2017 - Krajina v jižní Indii

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU