Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
únor 2011

Portrét Dr. Antona Randy, 1893

Josef Pfeiffer (1864 - 1915)

černá křída, karton, 284 x 205 mm

značeno na rubu dole: Dr. Ant Randa im Jahre 1893 von Jos Pfeiffer Wien gez.

inv. č.: K 749

Kresebný portrét Dr. Antona Randy není z těch děl, které by představovalo jedinečnou a výjimečnou uměleckou kvalitu, ale jeho hodnota spočívá v něčem jiném.  Jeho význam tkví především v kulturních a historických aspektech dokládajících kořeny grafické sbírky liberecké galerie. Představuje nám totiž tvář muže, který stál u jejího zrodu.

 

Portrét od nám neznámého autora Josefa Pfeiffera zobrazuje budoucího lékaře, filantropa a sběratele Antona Randu v době jeho studií medicíny ve Vídni. Tento osvícený lékař se narodil 14. října 1864 v česko - německém prostředí v Domažlicích. Roku 1872 se přestěhoval s rodinou do Liberce, dále jeho kroky vedly do Vídně na studia a po návratu zakotvil roku 1895 v Jablonci nad Nisou, kde si otevřel soukromou praxi. Tento skromný muž, na jehož dobročinné skutky místní vzpomínali ještě dlouho po jeho smrti, si našel ušlechtilou zálibu ve sbírání zejména grafických listů. Kromě nich vlastnil ještě sbírku šperků významného secesního zlatníka Eugena Pflaumera a kolekci minerálů, ale ani jedna z nich nedosahovala rozsahu sbírky grafické. Anton Randa se soustředil jako naprostá většina sběratelů grafiky té doby na staré mistry 15. - 19. století, výjimečně na své současníky. Zejména se jeho oblibě těšili Albrecht Dürer, Jacques Callot, Václav Hollar, tzv. malí němečtí mistři a nebo příslušníci rodiny Sadelerů. Grafiky nakupoval pro svoje vlastní potěšení zejména u jabloneckého knihkupce Franze Lutze a nebo grafiky získával při svých cestách po Evropě. Jeho sbírka dosahovala neuvěřitelných 6000 grafických listů. Zajímavý je rovněž fakt, že si jako poučený lékař a fotograf-amatér dokázal poradit i s restaurováním.

Před nástupem do bojů první světové války sepsal závěť, v níž všechny své sbírky odkázal veřejným institucím. Z války se sice vrátil, ale zemřel náhle 14. února 1918. Díky tomu, že neměl svou rodinu a ani blízké příbuzné, kteří by pečovali o jeho odkaz, a zároveň kvůli politickým událostem, mimo jiné se v podstatě vyměnilo obyvatelstvo v oblasti Jablonecka, byl jeho osud téměř vymazán a Randovy skutky zůstaly v povědomí jen několika málo pamětníků.

Po jeho smrti se tak grafická sbírka dle jeho přání stala součástí fondů Severočeského muzea v Liberci. Po vzniku galerie představovala Randova kolekce základní pilíř grafické sbírky. S ohledem na její rozsáhlost nikdy nedošlo k jejímu komplexnímu vědeckému zpracování. V průběhu času se podařilo uskutečnit několik výstav, které ji částečně představily, ale původ sbírky byl vždy zmíněn jen okrajově a nebo vůbec. Vlaštovkou, která poukázala na polozapomenutou osobnost Jablonce nad Nisou počátku 20. století a představila charakter grafické sbírky, byl projekt, který formou výstav, vydání publikace a besed se studenty uspořádala Oblastní galerie v Liberci a Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou v roce 2010.

 

Ovšem tento portrét Antona Randy není jediný, který známe. Existuje ještě několik dalších a to jak maleb, tak grafik a zejména fotografií. Jejich autoři jsou buď neznámí a  nebo se jedná opět o neznámého Josefa Pfeiffera. V libereckých sbírkách se nachází ještě lept, který není datovaný a autor je rovněž anonymní. Dá se však předpokládat, že se jedná opět již zmíněného autora (inv.č. G 3872).
2016

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU