Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
leden 2011

Portrét Heinricha von Liebiega, pravděpodobně 1895-1900

Eduard Charlemont (2. 8. 1848 - 7. 2. 1906 )

olej, plátno, 141 x 115.5 cm

značeno vlevo dole E. Charlemont

inv. č.: O 739

Novou sérii Díla měsíce s portrétní tematikou symbolicky zahajuje portrét velkoprůmyslníka, podnikatele, mecenáše, sběratele a zakladatele liberecké obrazové sbírky Heinricha von Liebiega namalovaný rakouským malířem Eduardem Charlemontem.

 

Eduard Charlemont (2.8.1848 Vídeň-7.2.1906 Vídeň), ve své době známý především jako malíř žánrových obrazů v historizujícím duchu 17. a 18. století a rovněž jako portrétista, byl „dvorním malířem" rodiny Liebiegů. Od roku 1865 studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění pod vedením Eduarda Engertha. Ve svém výtvarném projevu byl však ovlivněn zejména tvorbou Hanse Makarta, v jehož ateliéru pracoval od počátku sedmdesátých let 19.století. V osmdesátých letech se s  bratrem Hugem a dalšími malíři spolupodílel na výzdobě vídeňského Burgtheatru. Mezi lety 1885 a 1904 žil střídavě v Paříži a ve Vídni a v obou městech dosáhl výraznějších profesních úspěchů, ve Vídni byl v roce 1888 jmenován čestným členem Akademie výtvarných umění, v Paříži dostal mj. vyznamenání rytíř Čestné legie. Liebiegův portrét jistě vytvářel se zalíbením nebo jako výzvu namalovat svého dlouholetého přítele a mecenáše s mimořádným zájmem o výtvarné umění, jemuž směl mimo jiné radit při nákupech obrazů. Obraz není datován, za pravděpodobnou dobu vzniku lze označit roky 1895-1900.

 

Heinrich von Liebieg, sedící ve vyřezávaném novorenesančním křesle zvaném Savonarola typickém pro pozdní 19. století, je zachycen v životní velikosti. Základní kompozice obrazu připomíná způsob použitý Franzem von Lenbachem při zpodobení kancléře Bismarcka v roce 1888. Charlemont ale propůjčil Liebiegovi ležérnost, která prvnímu architektovi německého státu zcela přirozeně chybí. Nepřehlédnutelná je zřetelná elegance portrétovaného, jehož obličej je znázorněn z profilu. Forma obličeje při pohledu en face kulatého jako měsíc v úplňku tak zůstává utajena a místo toho se do popředí dostává ušlechtile řezaný profil. Výrazná kresebnost v oblasti hlavy a rukou přechází v ostatních partiích obrazu do částečně rozostřeného malířského přednesu, rukopis však zůstává ve staromistrovském duchu zcela splývavý. Obraz je držený v tlumených zemitých tónech, stříbrná barva vlasů a plnovousu souzní s bílou košilí, jediným barevným akcentem je rumělkově červený řád na levé klopě obleku. Přes všechnu reprezentativnost podobizna v sobě obsahuje i určitý rys důvěrnosti, protože na portrétovaného můžeme nahlížet ve skrytu tak, že o tom on sám neví. Jeho pohled se nikdy nesetká s pohledem diváka a přesto díky malířově brilantnosti je výmluvný a svým zahleděním do budoucnosti také imponující. Portrét vyzařuje patos a idealizaci a je znázorněním toho, jakým si zobrazovaný přál být.

 

Ačkoliv na počátku 20. století existovaly v Liberci dvě portrétní busty Heinricha von Liebiega, jedna od Theodora Charlemonta vytvořená pro Severočeské průmyslové muzeum, druhá od Gustava Hermanna osazená v budově liberecké radnice, do doby současné se zachoval pouze uvedený Charlemontův malířský portrét ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci. V rámci konvolutu čtyřiceti děl tohoto malíře se zde nachází ještě pět dalších portrétů členů rodiny Liebiegů.

 

Literatura:

Arnold Erhard (ed.), Die Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, (kat. výst.), Liberec (1909), s. 328.

Theinhardtová Markéta -Výtisková Eva, Německé a rakouské malířství ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Liberec 1997.

Trepesch Christof, Sangestan Shahab (ed.), Sehen ist alles : Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus Liberec/Reichenberg (kat. výst.), Mnichov 2007.

Sedlář J., heslo Eduard Charlemont, in: Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 18. Cesari - Choupay, Mnichov - Lipsko 1998, s. 242.

 
2016


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU