Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
leden 2018

Zátiší s papouškem, 1923

Emil Fila (4. 4. 1882 - 7. 10. 1953)

olejová tempera, plátno, 0 x 0 cm

značeno

inv. č.: O 1936

„Obrazy, většinou zátiší, která maluje v létech 1922–1924, sdílejí pohodu až domáckou, sladkost zemitého, kořenného života a blaženosti pomíjející chvíle. Jsou to malá nebo středně formátová zátiší líbezných, milostných barevných tónů široké škály modří [...], jíž prorážejí žlutavé tóny, zelinkavé, až šťavnatě zelené.“ Shrnutí, které v roce 1989 publikoval historik umění Čestmír Berka v obsažném literárním portrétu Emila Filly, charakterizuje nejen obrazy, ale i Fillovo životní období dvacátých let 20. století. V té době, po návratu z holandského exilu, se v novém Československu naplno vrátil jak k umělecké, tak i teoretické práci.

Tvorba Emila Filly je právem považována za jeden z pilířů klasické české moderny. Ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze nastoupil v roce 1903 a potkal se zde s Bohumilem Kubištou, Friedrichem Feiglem nebo Vincencem Benešem. Po příkrém rozchodu se svou alma mater, nespokojen s náplní a způsobem výuky a ovlivněn pražskou výstavou Edvarda Muncha (1905), se přiklonil k expresionismu. Intenzivní a opakované cesty do evropských uměleckých metropolí připravily Fillu na cestu ke kubismu, který mu zůstal vlastní po celý zbytek života. V roce 1909 se na krátko stal členem uměleckého spolku Mánes. V roce 1911 redigoval několik čísel časopisu Volné směry. Otiskl v nich reprodukce obrazů Pabla Picassa, jehož díla viděl v Paříži. Picasso a Georges Braque se stali jeho inspiračními zdroji. Tato aktivita se ale setkala s negativními ohlasy, a tak z Mánesa spolu s přáteli-kubisty vystoupil a společně založili Skupinu výtvarných umělců orientovanou na kubismus. První válku prožil Filla v Holandsku, mimo jiné v okruhu vznikajícího hnutí De Stijl, zároveň se také ale politicky angažoval a stal se tajemníkem československého zastupitelského úřadu v Haagu.

V obrazech z první poloviny dvacátých let Filla rozpracovával možnost propojení uvolněného malířského gesta a názorně předmětného vidění se zvýrazněnou konstrukcí obrazového prostoru tvořeného barevnými plochami a ohraničujícími liniemi. V Zátiší s papouškem zhodnotil teoretické zkušenosti studia holandských zátiší. Jeho pevná konstrukce a konkrétní realita jsou typickým zástupcem ve Fillově tvorbě počátku dvacátých let, v krátkém mezidobí mezi kubistickým a surrealistickým přístupem.

Emil Filla je v libereckých sbírkách zastoupen bezmála padesáti kresbami, grafikami a obrazy především ze třicátých a čtyřicátých let. Je z nich patrné nejen celoživotní ovlivnění Pablem Picassem, ale i politická a občanská angažovanost, díky které se již před vypuknutím druhé světové války ocitl na seznamu nežádoucích osob s dalekosáhlými konsekvencemi vedoucími k zatčení a internaci v koncentračních táborech. Po návratu zpět do Prahy v květnu 1945 se do společenského života pomalu zapojil, ale po únoru 1948 už své kubistické obrazy vystavovat nesměl. Věnoval se tedy krajinomalbě, inspirován Středohořím, kde pobýval.Komentovaná prohlídka 4. 1. 2018 v 10:30 a 17:00
2016


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU